Կապ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը մեծապես կարևորում է ծրագրերի նախապատրաստմամբ և իրականացմամբ հետաքրքրվող անձանց և կազմակերպությունների, ծրագրերի արդյունքում ուղղակի և անուղղակի ազդեցություններ կրող անձանց և այլ շահառուների կողմից ներկայացվող առաջարկությունները, դիմումներն ու բողոքները, որոնք հնարավորություն են տալիս ապահովել պատշաճ հետադարձ կապ և վեր հանել ծրագրերի բացթողումներն ու կատարելագործման հնարավոր մեխանիզմները: «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի info@armroad.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով ուղարկվող բոլոր նամակները գրանցվում և վերլուծվում են պատասխանատուների կողմից: Նամակներին պատասխան տրվում է դրանք ստանալուց մինչև մեկ ամսվա ընթացքում, իսկ լրացուցիչ ուսումնասիրություն և ստուգում չպահանջող դիմումներին ու բողոքներին` 15 օրից ոչ ուշ: Ձեր նամակը էլեկտրոնային փոստով ուղարկելու համար անհրաժեշտ է առաջարկվող սյունակում լրացնել Ձեր անունը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն` Ձեզ հետ հետադարձ կապ պահպանելու համար: Մեզ հետ կարող եք կապվել նաև սովորական նամակագրությամբ:

 

  • Ճանապարհային դեպարտամենտ
  • Երևան 0010‚ Հանրապետության հրապարակ‚ Կառավարական տուն 3
  • +37410511391 ,
  • info@armroad.am