Հանրային լսումներ Քաջարան-Ագարակ հատվածի կառուցման վերաբերյալ

01-10-2021

ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

 

ՏՐԱՆՇ 4 ՔԱՋԱՐԱՆ–ԱԳԱՐԱԿ ՀԱՏՎԱԾ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ

Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի պատրաստման շրջանակներում

                                       

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիրը ՀՀ կառավարության նախաձեռնությամբ իրականացվող խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագիր է, որի նպատակը միջազգային չափանիշներին բավարարող տրանսպորտային ուղիներով երկրի հարավը հյուսիսի հետ կապելն ու դեպի միջազգային շուկաներ ելքի ապահովումն է:

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ-4-ի շրջանակում իրականացվել են Քաջարան-Ագարակ շուրջ 45 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի մանրամասն նախագծման աշխատանքները։ Ըստ այդմ նախատեսվում է՝ վերակառուցել Ագարակ-նախագծվող Քաջարանի թունելի ելք շուրջ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածը, որի շրջանակներում հողերի օտարման և տարաբնակեցման ազդեցությունները պետք է ենթարկվեն մանրամասն չափագրման ուսումնասիրությունների, գնահատվեն և համապատասխանաբար փոխհատուցվեն: Նշված ազդեցությունները ամբողջական և լիարժեք ուսումնասիրելուց և գնահատելուց հետո մշակվելու է Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր (ՀՕՏԾ):

Հրավիրում ենք բոլոր շահագրգիռ կողմերին մասնակցելու Սյունիքի մարզի ազդակիր համայնքներում կայանալիք հանրային իրազեկման հանդիպումներին, որոնց ընթացքում տեղեկություններ կտրամադրվեն  ՀՕՏԾ  պատրաստման նպատակով իրականացվող դաշտային հետազոտական աշխատանքների, ազդեցության ենթակա անձանց փոխհատուցման իրավունքների և սկզբունքների, ՀՕՏԾ իրականացման ընթացակարգերի, ինչպես նաև բողոքների լուծման մեխանիզմի մասին:

Հանդիպումները կկայանան ազդակիր համայնքներում` հետևյալ ժամանակացույցով.

Հանրային լսումների ժամանակացույց

N

Համայնք

Ամսաթիվ

Ժամ

Վայր

1

Քաջարան

06.10.2021

11:00

Համայնքապետարանի դահլիճ

2

Լեռնաձոր

3

Մեղրի

04.10.2021

11:00

Համայնքապետարանի դահլիճ

4

Գուդեմնիս

04.10.2021

15:00

Լեհվազի գյուղապետարանի դահլիճ

5

Լեհվազ

6

Լիճք

05.10.2021

15:00

Լիճքի գյուղապետարանի դահլիճ

7

Տաշտուն

8

Վարդանիձոր

05.10.2021

11:00

Գյուղապետարանի դահլիճ

 

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ

ՀՀ, Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3
Հեռ. +374 (10) 511-391

info@armroad.am

http://www.armroad.am

 

Վերջին նորությունները

Այս տարի 20 վթարավտանգ կետերում կիրականացվեն երթևեկության անվտանգության բարելավման միջոցառումներ

07-02-2023

Երթևեկության անվտանգության ապահովման միջոցառումները «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամն իրականացնում է Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակներում՝ Եվրոպական ներդրումային բանկի տրամադրած դրամաշնորհային միջոցներով։

Կարդալ ավելին

Մ-6 միջպետական ճանապարհի հիմնանորոգումն ավարտական փուլում է

06-02-2023

Հիմնանորոգված ճանապարհը կբարելավի նաև տարածաշրջանի բնակիչների կյանքի որակը, կավելանան տուրիստական հոսքերը, երթևեկության ինտենսիվությունը, կմեծանա բեռնափոխադրումների ծավալը։

Կարդալ ավելին