Իրականացվում է ավտոմոբիլային ճանապարհների գույքագրում

02-12-2020

Հանրապետության ավտոճանապարհային ոլորտի կառավարմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետ կազմակերպման համար անհրաժեշտ է ունենալ հավաստի և ամբողջական տեղեկատվություն ավտոճանապարհային ցանցի վերաբերյալ։ Այդ նպատակով «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվում է ավտոմոբիլային ճանապարհների գույքագրում‚ ճանապարհների տարրերի չափագրում, լուսանկարահանում և ճանապարհների տեսաձայնագրում‚ ինչպես նաև տվյալների շտեմարանի լրացում և վարում։

Ավտոճանապարհների տարրերի հաշվառումը կատարվում է դրանց շինարարության‚ վերականգնման‚ վերանորոգման և պահպանման աշխատանքների ռացիոնալ պլանավորման համար։ Գույքագրվում են բոլոր ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներն ու տրանսպորտային օբյեկտները։ Յուրաքանչյուր ավտոմոբիլային ճանապարհի և տրանսպորտային օբյեկտի համար կազմվում է առանձին գույքագրման փաթեթ։

Գույքագրման ենթակա են ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտում գտնվող տարրերը՝ հողային պաստառը‚ երթևեկելի մասը‚ արհեստական կառույցները (կամուրջներ‚ ուղեանցեր‚ հենապատեր‚ ստորգետնյա և վերգետնյա հետիոտնային անցումներ‚ խողովակներ‚ թունելներ)‚ ճանապարհի կահավորանքը (ճանապարհային նշաններ‚ արգելափակոցներ‚ ուղղորդիչ սյուներ‚ ավտոկանգառներ) և դրանց հետ կապ ունեցող այլ տարրեր՝ հեռահաղորդման գծեր‚ ջրատարներ‚ գազատարներ‚ արտաքին լուսավորություն և այլն։

Նոր կառուցված կամ վերանորոգված ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների հատվածների գույքագրումը կատարվում է հատվածի շահագործման հանձնումից հետո մեկ տարվա ընթացքում։ Շահագործման հանձնված հատվածների և տրանսպորտային օբյեկտների գույքագրումը մասամբ հնարավոր է իրականացնել՝ կատարողական ծրագրերից ելնելով։

Նշենք‚ որ գույքագրման աշխատանքները կատարվում են երկու փուլով՝ դաշտային և գրասենյակային։ Չափագրումներն իրականացվում են կամ առանձին չափագրական սարքավորումների կիրառմամբ (լազերային հեռաչափ‚ ճանապարհային անիվ‚ չափող ժապավեն և այլն)‚ կամ համապատասխան սարքավորումներով համալրված ավտոմեքենայի կիրառմամբ (GPS տեղորոշում‚ 3D մոդելավորում‚ լազերային սկանավորում‚ HD տեսաձայնագրում և այլն)։  

Դաշտային աշխատանքների արդյունքում հավաքագրված տվյալներն ամփոփվում են գրասենյակային աշխատանքների ընթացքում՝ լրացվելով համապատասխան ձևաչափով։

Վերջին նորությունները

Հայտարարվել է ՀՀ կենսական նշանակության ճանապարհացանցի 2022-2026թթ. ռազմավարական զարգացման պլանի պատրաստման մրցույթ

14-10-2021

Հետաքրքրության հայտերը պետք է ներկայացնել մինչև 2021թ. նոյեմբերի 2-ը՝ ժամը 18:00 (Երևանի ժամանակով):

Կարդալ ավելին

Երրորդ եռամսյակում՝ 1903 մուտքային, 1165 ելքային գրություն

11-10-2021

Բոլոր հարցումներին, դիմումներին և գրություններին կազմակերպությունն ընթացք է տվել իր լիազորությունների շրջանակում, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում։

Կարդալ ավելին

Վերականգնվում է Մ1-Ներքին Սասնաշեն-Մեծաձոր ճանապարհի մոտ 9.8 կմ երկարությամբ հատվածը

11-10-2021

Ճանապարհի մոտ 5 կմ հատվածն արդեն ասֆալտատվել է։ Աշխատանքների ավարտը նախատեսված է այս տարվա վերջին։

Կարդալ ավելին