Իրականացվում է ավտոմոբիլային ճանապարհների գույքագրում

02-12-2020

Հանրապետության ավտոճանապարհային ոլորտի կառավարմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետ կազմակերպման համար անհրաժեշտ է ունենալ հավաստի և ամբողջական տեղեկատվություն ավտոճանապարհային ցանցի վերաբերյալ։ Այդ նպատակով «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվում է ավտոմոբիլային ճանապարհների գույքագրում‚ ճանապարհների տարրերի չափագրում, լուսանկարահանում և ճանապարհների տեսաձայնագրում‚ ինչպես նաև տվյալների շտեմարանի լրացում և վարում։

Ավտոճանապարհների տարրերի հաշվառումը կատարվում է դրանց շինարարության‚ վերականգնման‚ վերանորոգման և պահպանման աշխատանքների ռացիոնալ պլանավորման համար։ Գույքագրվում են բոլոր ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհներն ու տրանսպորտային օբյեկտները։ Յուրաքանչյուր ավտոմոբիլային ճանապարհի և տրանսպորտային օբյեկտի համար կազմվում է առանձին գույքագրման փաթեթ։

Գույքագրման ենթակա են ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտում գտնվող տարրերը՝ հողային պաստառը‚ երթևեկելի մասը‚ արհեստական կառույցները (կամուրջներ‚ ուղեանցեր‚ հենապատեր‚ ստորգետնյա և վերգետնյա հետիոտնային անցումներ‚ խողովակներ‚ թունելներ)‚ ճանապարհի կահավորանքը (ճանապարհային նշաններ‚ արգելափակոցներ‚ ուղղորդիչ սյուներ‚ ավտոկանգառներ) և դրանց հետ կապ ունեցող այլ տարրեր՝ հեռահաղորդման գծեր‚ ջրատարներ‚ գազատարներ‚ արտաքին լուսավորություն և այլն։

Նոր կառուցված կամ վերանորոգված ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների հատվածների գույքագրումը կատարվում է հատվածի շահագործման հանձնումից հետո մեկ տարվա ընթացքում։ Շահագործման հանձնված հատվածների և տրանսպորտային օբյեկտների գույքագրումը մասամբ հնարավոր է իրականացնել՝ կատարողական ծրագրերից ելնելով։

Նշենք‚ որ գույքագրման աշխատանքները կատարվում են երկու փուլով՝ դաշտային և գրասենյակային։ Չափագրումներն իրականացվում են կամ առանձին չափագրական սարքավորումների կիրառմամբ (լազերային հեռաչափ‚ ճանապարհային անիվ‚ չափող ժապավեն և այլն)‚ կամ համապատասխան սարքավորումներով համալրված ավտոմեքենայի կիրառմամբ (GPS տեղորոշում‚ 3D մոդելավորում‚ լազերային սկանավորում‚ HD տեսաձայնագրում և այլն)։  

Դաշտային աշխատանքների արդյունքում հավաքագրված տվյալներն ամփոփվում են գրասենյակային աշխատանքների ընթացքում՝ լրացվելով համապատասխան ձևաչափով։

Վերջին նորությունները

Մ-6 միջպետական ճանապարհի հիմնանորոգումն ավարտական փուլում է

06-02-2023

Հիմնանորոգված ճանապարհը կբարելավի նաև տարածաշրջանի բնակիչների կյանքի որակը, կավելանան տուրիստական հոսքերը, երթևեկության ինտենսիվությունը, կմեծանա բեռնափոխադրումների ծավալը։

Կարդալ ավելին

Ճարտարագիտության ամառային դպրոցի 2 մասնակից կվերապատրաստվի Հռոմում

03-02-2023

Հավաստագրեր հանձնվեցին ճարտարագիտության ամառային դպրոցի երկրորդ հոսքի մասնակիցներին։

Կարդալ ավելին

Ճանապարհների ձմեռային պահպանման աշխատանքների մասին

02-02-2023

Հորդորում ենք վարորդներին չխոչընդոտել ձմեռային սպասարկում իրականացնող կապալառու կազմակերպությունների աշխատակիցների աշխատնքներին և հետևել բոլոր հրահանգներին։

Կարդալ ավելին