Հանրային իրազեկման հանդիպումներ՝ Բենիամինում և Լուսակերտում

06-07-2020

Շիրակի մարզի Բենիամին և Լուսակերտ համայնքներում տեղի են ունեցել հանրային իրազեկման հանդիպումներ։ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի‚ խորհրդատու կազմակերպության՝ «Ի Էյ Էներջի Ըդվայզորի» ՍՊԸ-ի և նախագծող ընկերության ներկայացուցիչներն ազդակիր բնակիչներին մանրամասն ներկայացրել են Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ-3-ի շրջանակներում Բենիամին համայնքի մոտակայքում հնագիտական տարածքը շրջանցելու նպատակով Մ1‚ Երևան-Գյումրի-Բավրա մոտ 2 կմ ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի լրացման պատրաստման շրջանակը։

Նշենք‚ որ ծրագրի իրականացման ընթացքում՝ Տրանշ-3-ի կառուցման ժամանակ‚ պարզվել է‚ որ տվյալ հատվածում գտնվում է հնագիտական տարածք‚ ինչի հետևանքով շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են‚ և որոշում է կայացվել փոխել ճանապարհի ծրագիծն ու իրականացնել նոր նախգիծ։ Պատրաստված 1-ին տարբերակը հավանության չի արժանացել համայնքների կողմից. առաջարկվել է 2-րդ տարբերակը‚ որն այժմ գտնվում է հաստատման փուլում։

Ճանապարհային դեպարտամենտի սոցիալական ազդեցությունների կառավարման ծառայության ղեկավար Լիլիթ Դիլանյանը տեղեկացրեց‚ որ նոր նախագծի հիման վրա պետք է պատրաստվի հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի լրացում՝ նկարագրելով այն ամբողջ գործընթացը‚ որն անհրաժեշտ է ազդակիր հողերն օտարելու և օտարված հողերի վրա ճանապարհը կառուցելու համար։ Փաստաթուղթը կֆիքսի ազդեցության գոտում գտնվող հողատարածքները‚ մշակաբույսերը‚ շենք-շինությունները‚ ազդեցության ենթակա անձանց‚ ընտանիքների թիվը և այլն։ Այս ամենի համար խորհրդատու կազմակերպությունը կիրականացնի գույքի‚ հողամասերի մակերեսների չափագրում‚ կհավաքագրվի տեղեկատվություն գույքի և հողատարածքների սեփականատերերի‚ օգտագործողների‚ համասեփականատերերի մասին‚ ծառերի մշակաբույսերի‚ թփերի հաշվարկ ու հաշվառում‚ մարդահամար ու սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն և այլն։ Հանդիպման ընթացքում խորհրդատու կազմակերպության կողմից ներկայացվել է գնահատման մեթոդաբանությունը:

Ներկայացվել է նաև բողոքների լուծման ընթացակարգը: Մասնագետների կողմից հանգամանորեն պարզաբանվել են հնչեցված հարցերը, ինչպես նաև աևձանագրվել են նրան կողմից բարձրացված և լրացուցիչ ուսումնասիրություն պահանջող հարցերն ու առաջարկությունները:

Նշենք‚ որ Բենիամին համայնքում ազդեցության է ենթակա մոտ 120‚ իսկ Լուսակերտ համայնքում՝ 2 հողատարածք։

 

Վերջին նորությունները

Միջին նորոգման աշխատանքներ՝ Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան ճանապարհին

27-09-2023

Նորոգվող ճանապարհը մոտ 28.2կմ է։ Ֆինանսավորումը՝ ՀՀ պետական բյուջեից։

Կարդալ ավելին

Հիմնանորոգվում է Ֆանտանով անցնող ճանապարհը

26-09-2023

Հիմնանորոգվող ճանապարհը նաև զբոսաշրջային ուղղություն է։ Գյուղից 2կմ հեռավորության վրա է հայտնի Գութանասարը‚ որը զբոսաշրջային մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում։

Կարդալ ավելին

Ավարտվել է Ծաղկահովիտ և Գեղաձոր բնակավայրեր տանող ճանապարհների հիմնանորոգումը

26-09-2023

ՀՀ ՏԿԵ նախարարի հրամանով ստեղծված ավարտված շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի անդամներն այցելել են նշված ճանապարհահատվածներ‚ տեղում ուսումնասիրել կատարված աշխատանքները։

Կարդալ ավելին