Ճանապարհների պաշտպանական գոտիներում, առանց ճանապարհները տնօրինողների հետ համաձայնեցման, արգելվում են շինաշխատանքները

06-07-2022
«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամը տեղեկացնում է, որ Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների պաշտպանական գոտիներում, առանց այդ ճանապարհները տնօրինողների և շահագրգիռ այլ մարմինների հետ համաձայնեցնելու, արգելվում է կառուցել շենքեր, կառույցներ, ինժեներական հաղորդակցումներ, կատարել լեռնահետազոտական և արդյունահանման աշխատանքներ։ Արգելվում է նաև կատարել անտառահատում և վնասել հողածածկույթը, իրականացնել այնպիսի աշխատանքներ, որոնց հետևանքով պաշտպանական գոտիների հողերում կարող են առաջանալ հիդրոլոգիական ռեժիմի անբարենպաստ փոփոխություններ կամ ռելիեֆի տարրերի կայունության խախտում (սողանքներ, լանջերի փլվածքներ, ձորակներ, լճակներ կամ հողերի ճահճացում)։ Օրենքն արգելում է տեղադրել ճանապարհային երթևեկությանը չվերաբերող նշաններ, ցուցանակներ, կատարել ճանապարհային տեսանելիությունը խանգարող ծառատնկումներ և լուսավորություն:
 
Ճանապարհային դեպարտամենտը կոչ է անում քաղաքացիներին հետևել օրենքի պահանջներին, ավտոմոբիլային ճանապարհների պաշտպանական գոտիներում որևէ գործունեություն ծավալելուց առաջ դիմել ՀՀ ՏԿԵՆ կամ ՏԿԵՆ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ և միայն մասնագիտական ուսումնասիրությունից, թույլտվություն ու տեխնիկական պայմաններ ստանալուց հետո սկսել աշխատանքներ։

Վերջին նորությունները

Ավարտական փուլում է Մ-17 /Մ-2/ (Կապան)-Ծավ-/Մ-2/ ճանապարհի կմ73+600-կմ90+800 հատվածի միջին նորոգումը

30-11-2023

Տեղադրվել է ասֆալտբետոնե ծածկ‚ այժմ իրականացվում է գծանշում‚ կողնակների լրացում։

Կարդալ ավելին

Հանդիպում՝ Տրանշ-2-ի տեխհսկողությունն իրականացնող կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ

30-11-2023

Հանդիպման առանցքում Տրանշ-2-ի՝ Ագարակի հնագիտական վայրը շրջանցող 8կմ (Մ-1 կմ29+600-կմ37+545) և 34կմ հատվածների (Մ-1 կմ 37+545-կմ 71+500) շինարարությանն առնչվող թեմաներն էին:

Կարդալ ավելին

Գծանշում՝ Մ-2-ի բետոնապատ հատվածում

29-11-2023

Գծանշումը կատարվում է ըստ նախագծի ճանապարհների ընթացիկ սպասարկման շրջանակներում։

Կարդալ ավելին