Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիրը նպաստում է համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը

12-02-2020

ՀՀ կառավարության և Համաշխարհային բանկի համաֆինանսավորմամբ կյանքի կոչվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիրն ունի սոցիալական բաղադրիչ. այն նպաստում է հանրապետության մարզերի բազմաթիվ բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը‚ ծրագրից օգտվում են տասնյակ հազարավոր շահառուներ։ Մասնավորապես‚ միայն 2019 թվականին նշված ծրագրի շրջանակներում վերականգնման աշխատանքներ են տարվել հանրապետության 7 մարզի (Արարատ‚ Արմավիր‚ Տավուշ‚ Վայոց ձոր‚ Շիրակ‚ Լոռի‚ Արագածոտն) 30 բնակավայրով անցնող մի շարք ճանապարհների վրա‚ որոնցից օգտվում է ավելի քան 56 հազար բնակիչ։

Ինչպես նշում է «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի բնապահպանական և սոցիալական հարցերի մասնագետ Շուշան Քուրքչիյանը‚ ճանապարհի վերականգնման ամբողջ փուլում ծրագրի պատվիրատուները‚ կապալառուներն ու տեխնիկական վերահսկողը սերտորեն համագործակցում են համայնքային բնակչության հետ։ «Համայնքների հետ կապը ստեղծվում է նախագծման փուլում, երբ նախագծողները ծրագրի պատվիրատուի՝ «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ այցելում են համայնք, ճանապարհի վերականգնման նախագիծը քննարկում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների հետ, տեղում կատարում են ճանապարհի մանրամասն զննում: Ճանապարհի վերականգնման նախագծի նախնական տարբերակը ներկայացվում է համայնքներում հանրային իրազեկման հանդիպումների ընթացքում‚ և արձանագրվում են բոլոր խնդրանքներն ու առաջարկները՝ հնարավորության դեպքում վերջնական նախագծի շրջանակներում դրանց անդրադառնալու համար: Շահառուներին տրամադրվում են տեղեկատվական թերթիկներ: Բացի այդ‚ կապալառուի և պատվիրատուի կոնտակտային տվյալները զետեղվում են նաև վերականգնվող ճանապարհահատվածների սկզբում և վերջում տեղադրվող տեղեկատվական պաստառների վրա՝ բոլոր կողմերի արդյունավետ հաղորդակցմանը նպաստելու նպատակով»‚- ասաց Շուշան Քուրքչիյանը՝ ավելացնելով‚ որ կապը բնակչության հետ պահպանվում է նաև ճանապարհի վերականգնման ամբողջ ընթացքում‚ իսկ հանդիպումներ համայնքների բնակիչների հետ իրականացվում են նաև շինարարական աշխատանքների ավարտից հետ։

Սոցիալական ազդեցությունները գնահատելու նպատակով Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի յուրաքանչյուր տարվա ճանապարհահատվածների վերականգնումից առաջ և հետո կատարվում է սոցիալ-տնտեսական հետազոտություն։ Թե՜ բարեկարգման աշխատանքներից առաջ, թե՜ ավարտից հետո հավաքագրվում և վերլուծվում են շահառու համայնքների բնակչության, փոքր ձեռնարկությունների և այլ միավորների տվյալները: Ըստ Շուշան Քուրքչիյանի՝ հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տվել‚ որ ծրագրի իրականացման արդյունքում ավտոմեքենայով կամ ավտոբուսով երթևեկության վրա ծախսվող միջին ժամանակը ճանապարհների բարեկարգումից հետո զգալիորեն կրճատվում է: Նվազում են ավտոմեքենաների վերանորոգման ծախսերը: Բարելավվում է տարբեր հաստատություններից օգտվելու հաճախականությունը և հարմարավետությունը։ Մասնավորապես‚ բարելավվում է կրթօջախների‚ բուժհաստատությունների հասանելիություն: Վատ եղանակային պայմաններում ճանապարհների օգտագործման հետ կապված խնդիրները նույնպես նվազում են: Աշխատանքները նպաստում են համայնքից բերքի արտահանմանը և վաճառքին, շուկաների հասանելիությանը: Աճում է նաև բերքը համայնքից դուրս վաճառող այն գյուղացիների մասնաբաժինը, որոնք նախատեսում էին ընդլայնել վաճառքի ծավալները, քանի որ բարեկարգված ճանապարհները թույլ են տալիս ավելի հեռու գտնվող շուկաներ հասնել:

 

 

Վերջին նորությունները

Հանդիպում ԵՆԲ պատվիրակության հետ

12-07-2024

Քննարկվել են ԵՆԲ համաֆինանսավորմամբ Հայաստանում իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերը։

Կարդալ ավելին

Հանդիպում ՎԶԵԲ-ի ներկայացուցիչների հետ

10-07-2024

Անդրադարձ է եղել գնումների պլանին‚ նախատեսվող մրցութային գործընթացներին‚ նախագծային‚ ծրագրի կառավարման և այլ հարցերի։

Կարդալ ավելին