Հանրային լսումներ՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

17-09-2020

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ սահմանված կարգով Արագածոտնի մարզի Ագարակ‚ Աղձք և Ոսկեվազ համայնքների շահառուների մասնակցությամբ տեղի են ունեցել հանրային քննարկումներ՝ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ-2-ի Աշտարակ-Թալին ճանապարհի կմ 29+600 – կմ 37+600 հատվածի (8 կմ) կառուցման Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ։

Բնապահպանության հարցերով խորհրդատու Վիկտոր Բախտամյանը շահառու բնակիչներին ներկայացրել է‚ թե ինչ աշխատանքներ են իրականացվել Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտը պատրաստելիս։ Խորհրդատուն‚ մասնավորապես‚ նկատեց‚ որ մինչ հայտի պատրաստումը կատարվել է նախկինում արված աշխատանքների տվյալների հավաքագրում և վերլուծություն։ Նշված 8 կմ ճանապարհահատվածի նախագիծն անցել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական գործընթաց և ստացել է դրական եզրակացություն։ Նախագծում կատարվել է պատվածքի փոփոխություն. բետոնե պատվածքը փոխարինվել է ասֆալտային ծածկով։ Հիշեցնենք‚ որ նշյալ 8 կմ հատվածում իրականացվել է ճանապարհի ծրագծի փոփոխություն՝ տարածքում հայտնաբերված պատմամշակութային արժեք ներկայացնող համալիրի վրա նվազագույն ազդեցություն ունենալու համար։

Մասնագետների կողմից կատարվել է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների հնարավոր ռիսկերի գնահատում։ Ըստ Վիկտոր Բախտամյանի՝ ազդեցությունների ռիսկերի գնահատման արդյունքում եկել են եզրակացության‚ որ ճանապարհի կառուցման աշխատանքներով պայմանավորված՝ սոցիալ-տնտեսական որոշակի դրական ազդեցություն կգրանցվի։ Ենթադրվում է‚ որ համայնքի բնակչությունը ներգրավված կլինի շինարարական գործընթացներում։ Ունենալով բարեկարգ ճանապարհ՝ ճանապարհային փոխադրումներն ավելի դյուրին կլինեն։

Բացասական բնապահպանական ազդեցությունների մասին խոսելով՝ նշվեց‚ որ հնարավոր են որոշակի ազդեցություններ շինարարության ընթացքում‚ չեն բացառվում‚ որ կլինի  ներգործություն կենսաբազմազանության վրա։ Արտանետումներին կամ աղմուկին անդրադառնալիս բանախոսը նկատեց‚ որ շինարարությունը բնակավայրերից բավականին հեռու է ընթանալու‚ և բնակչության ու համայնքի տարածքի վրա ազդեցություններ չեն լինի։ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հիմնական վերանայման փուլում ներկայացվելու են ռիսկերը կանխարգելող‚ նվազեցնող համապատասխան միջոցառումներ‚ որպեսզի ազդեցությունները բացառվեն կամ հասցվեն նվազագույնի։ Անդրադարձ եղավ նաև շինաղբի հեռացման թեմային‚ նշվեց‚ որ այդ հարցը կառավարելի է։

Խորհրդատուն պատասխանեց նաև շահառուների հարցերին‚ որոնք‚ սակայն‚ առավելապես վերաբերում էին հողերի օտարման թեմաներին։ Բնակչությունը տեղեկացվեց‚ որ այդ հարցերով ևս համապատասխան մասնագետները կկազմակերպեն հանրային իրազեկման հանդիպումներ ու կպատասխանեն շահառուներին հետաքրքրող բոլոր հարցերին։

Վերջին նորությունները

Ճանապարհային դեպարտամենտի լաբորատորիայում կատարվում են հետազոտական աշխատանքներ

22-02-2021

Ձմռանը‚ երբ ճանապարհաշինական աշխատանքներ հիմնականում չեն կատարվում‚ լաբորատորիայում կատարում են սարքավորումների կարգաբերումներ և հետազոտական աշխատանքներ։

Կարդալ ավելին

Ավտոճանապարհը սպասարկող ընկերությանը տրվել է նկատողություն

19-02-2021

Կազմակերպությանը տրվել է նկատողություն. կրկնվելու դեպքում ճանապարհը սպասարկող ընկերության հետ պայմանագիրը կլուծվի։

Կարդալ ավելին

Նախագծերի կառավարման դասընթաց՝ Ճանապարհային դեպարտամենտի աշխատակիցների համար

18-02-2021

Դասընթացները տևելու են 5 շաբաթ‚ շաբաթական երկու անգամ պարբերականությամբ։ Հանդիպումների ընթացքում անդրադարձ է լինելու նախագծերի կառավարմանն առնչվող մի քանի բաժինների՝ ժամանակի‚ ֆինանսների‚ ռեսուրսների‚ հաղորդակցության կառավարում‚ որակի վերահսկում և այլն։

Կարդալ ավելին