Հայտարարություն հանրային լսումների վերաբերյալ

19-08-2022

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր – Ծրագիր 4-ի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել Սիսիան-Քաջարան շուրջ 60կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի կառուցման աշխատանքները, որոնց պետք է նախորդի հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի (այսուհետև՝ ՀՕՏԾ) պատրաստման գործընթացը:

Վերոնշյալ ՀՕՏԾ պատրաստման ընթացքում իրականացվելու է ազդակիր սեփականությունների մանրամասն չափագրման ուսումնասիրություն (ասյուհետև՝ ՄՉՀ) և գնահատում: Ծրագրի նախագծի ներքո նշված ազդեցություններն ամբողջական և լիարժեք ուսումնասիրելուց և գնահատելուց հետո մշակվելու է Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիր (ՀՕՏԾ):

Հրավիրում ենք բոլոր շահագրգիռ կողմերին մասնակցելու Սյունիքի մարզի ազդակիր համայնքներում կայանալիք հանրային իրազեկման հանդիպումներին, որոնց ընթացքում տեղեկություններ կտրամադրվեն ՀՕՏԾ պատրաստման նպատակով իրականացվող դաշտային հետազոտական աշխատանքների, ազդեցության ենթակա անձանց փոխհատուցման իրավունքների և սկզբունքների, ՀՕՏԾ իրականացման ընթացակարգերի, ինչպես նաև՝ բողոքների լուծման մեխանիզմի մասին:

Հանդիպումները կկայանան ազդակիր համայնքներում` հետևյալ ժամանակացույցով.

Հանրային լսումների ժամանակացույց

N

Համայնք

Ամսաթիվ

Ժամ

Վայր

1

Շենաթաղ

22.08.2022

11:00

Համայնքապետարանի դահլիճ

2

Լոր

22.08.2022

13:00

Համայնքապետարանի դահլիճ

3

Գետաթաղ

22.08.2022

15:00

Համայնքապետարանի դահլիճ

4

Դարբաս

22.08.2022

17:00

Համայնքապետարանի դահլիճ

5

Գեղի և Գեղավանք

23.08.2022

10:00

Համայնքապետարանի դահլիճ

6

Լեռնաձոր-Կավճուտ

23.08.2022

12:00

Համայնքապետարանի դահլիճ

7

Լեռնաձոր-Ձագիկավան

23.08.2022

14:30

Համայնքապետարանի դահլիճ

 

 

 

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

ՀՀ, Երևան 0010, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3
Հեռ. +374 (10) 511-391

info@armroad.am

http://www.armroad.am

 

 

Վերջին նորությունները

Հանդիպում՝ վեճերի միանձնյա խորհրդի անդամի հետ

06-12-2023

Վեճերի միանձնյա խորհրդի անդամը Ճանապարհային դեպարտամենտի‚ շինարարի և ինժեների ուղեկցությամբ եղավ նաև շինհրապարակում‚ ծանոթացավ կատարվող աշխատանքներին։

Կարդալ ավելին

Աշխատանքային խորհրդակցություն Քաջարան-Ագարակ ճանապարհի կառուցման ծրագրի շրջանակում

06-12-2023

Կողմերն անդրադարձել են շինարարական բազայի‚ շինհրապարակի նախապատրաստման‚ սարքավորումների‚ անձնակազմի մոբիլիզացման‚ Իրանից Հայաստան շինտեխնիկայի ներկման ու բազմաթիվ այլ հարցերի։

Կարդալ ավելին

Հիմնանորոգվել է Կապանով անցնող 4կմ ճանապարհահատվածը

06-12-2023

Շինաշխատանքները ֆինանսավորվել են ՀՀ պետական բյուջեից։

Կարդալ ավելին