Ավարտվել է Մ-2, Նորավան ճանապարհահատվածի վերականգնումը

20-11-2021
Ավարտվել են Մ-2, Նորավան ճանապարհահատվածի վերականգնման աշխատանքները։ Վերականգնված ճանապարհահատվածի ընդհանուր երկարությունը 5.466 կմ է (հիմնական ճանապարհ և գյուղամիջյան հատված)։
 
Մինչև վերանորոգումը ճանապարհահատվածի հողային պաստառը և իջատեղերը վատ վիճակում էին, ճանապարհի որոշ հատվածներում ասֆալտբետոնե ծածկն ամբողջովին դեֆորմացված էր, որոշ տեղամասերում բնահողային ծածկի վրա առկա էին տարբեր խորությամբ ջրափոսեր, ինչն էլ անանցանելի էր դարձրել երթևեկությունը: Բացակայում էին ջրահեռացման համակարգը և անվտանգության տարրերը:
 
Շինարարական աշխատանքների շրջանակներում կապալառու կազմակերպությունը՝ «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ն, կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝ հողային պաստառի վերականգնում, կողային առուների, կողնակների կառուցում, ճանապարհային հագուստի, ջրահեռացման համակարգի վերականգնում, գյուղամիջյան հատավծում՝ մայթերի կառուցում, մուտքերի և իջատեղերի վերականգնում, ճանապարհի կահավորում մետաղական արգելափակոցներով, ճանապարհային նշաններով և այլն:
 
Շինարարական աշխատանքները կատարվել են «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում՝ Համաշխարհային բանկի և ՀՀ կառավարության ֆինանսավորմամբ։

 

Վերջին նորությունները

Գեղարքունիքի մարզի երկու հատվածներում ավարտվել են ճանապարհաշինական աշխատանքները

08-12-2021

Շինարարական աշխատանքները Շողակաթի հատվածում իրականացրել են «Արտաշես և Տաթևիկ», Ծափաթաղի հատվածում՝ «ՎՄՎ-Քամփնի» ընկերությունները։

Կարդալ ավելին

Հայտարարվել է Հյուսիս-հարավի Տրանշ-2-ի՝ Ագարակ համայնքի մոտ շուրջ 8 կմ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ

03-12-2021

Աշխատանքները պետք է իրականացվեն մանրամասն նախագծին և տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին համապատասխան, որոնք հանդիսանում են պատվիրատուի կողմից տրամադրվող մրցութային փաթեթի անբաժան մաս:

Կարդալ ավելին

Ինչպես են ճանապարհները մշակվում ձմռանը

03-12-2021

Ձյան տեղումների ժամանակ ճանապարհները մաքրվում են, երբ ծածկի արտաքին շերտը 3-4 սմ-ից ավելի է։ Մաքրմանը հաջորդում են աղով և ավազով մշակման աշխատանքները։ Երկարատև ձյան տեղումների ժամանակ գործընթացը կատարվում է պարբերաբար։

Կարդալ ավելին