Ավարտվել է Մ-2, Նորավան ճանապարհահատվածի վերականգնումը

20-11-2021
Ավարտվել են Մ-2, Նորավան ճանապարհահատվածի վերականգնման աշխատանքները։ Վերականգնված ճանապարհահատվածի ընդհանուր երկարությունը 5.466 կմ է (հիմնական ճանապարհ և գյուղամիջյան հատված)։
 
Մինչև վերանորոգումը ճանապարհահատվածի հողային պաստառը և իջատեղերը վատ վիճակում էին, ճանապարհի որոշ հատվածներում ասֆալտբետոնե ծածկն ամբողջովին դեֆորմացված էր, որոշ տեղամասերում բնահողային ծածկի վրա առկա էին տարբեր խորությամբ ջրափոսեր, ինչն էլ անանցանելի էր դարձրել երթևեկությունը: Բացակայում էին ջրահեռացման համակարգը և անվտանգության տարրերը:
 
Շինարարական աշխատանքների շրջանակներում կապալառու կազմակերպությունը՝ «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ն, կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝ հողային պաստառի վերականգնում, կողային առուների, կողնակների կառուցում, ճանապարհային հագուստի, ջրահեռացման համակարգի վերականգնում, գյուղամիջյան հատավծում՝ մայթերի կառուցում, մուտքերի և իջատեղերի վերականգնում, ճանապարհի կահավորում մետաղական արգելափակոցներով, ճանապարհային նշաններով և այլն:
 
Շինարարական աշխատանքները կատարվել են «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում՝ Համաշխարհային բանկի և ՀՀ կառավարության ֆինանսավորմամբ։

 

Վերջին նորությունները

Հայտարարվել է Գավառի տարածաշրջանի ճանապարհների պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ

28-09-2022

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է սույն թվականի հոկտեմբերի 27-ը՝ ժամը 16.00։

Կարդալ ավելին

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է

27-09-2022

Մրցութային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2022թ. հոտկտեմբերի 24-ը` ժամը 16:00 (Երևանի ժամանակով):

Կարդալ ավելին

Միջին նորոգման աշխատանքներ Վարդենյաց լեռնանցքում

27-09-2022

Աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում են «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի աշխատակիցները։

Կարդալ ավելին