Շինհրապարակում պահպանվում են անվտանգության միջոցառումները

22-04-2020

Շինարարական հրապարակում անվտանգության միջոցառումների իրականացման մասին կանոնների պահպանման և մոնիթորինգի նպատակով Ճանապարհային դեպարտամենտի կողմից մշակվել և Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի կապալառու կազմակերպություններին է ներկայացվել նոր տեսակի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածումը կանխելու համար շինարարական հրապարակում իրականացվող միջոցառումների ստուգաթերթիկ։

Ստուգաթերթիկում կապալառուն պետք է նշումներ կատարի իրականացվող միջոցառումների մասին և ամենօրյա պարբերականությամբ դրանց իրականացման մասին տեղեկացնի պատվիրատուին։ Մասնավորապես‚ տեղեկություններ պետք է ներառվեն COVID-19-ի հետ կապված պաշտպանիչ միջոցների օգտագործման և վարակի տարածման դեպքում ձեռնարկվող քայլերի վերաբերյալ աշխատակազմի և տեղական բնակչության հրահանգավորման‚ շինհրապարակում աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թվի‚ վերջիններիս անվտանգ տեղափոխման մասին։ Կապալառուները պետք է ապահովեն պայմաններ ձեռքերի կանոնավոր և մանրակրկիտ լվացման և չորացման համար։ Աշխատավայրում պետք է ապահովվի ջրի և օճառի, ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչների, եռաշերտ դիմակների, ձեռնոցների առկայությունը‚ կատարվի շինարարական ճամբարի, այդ թվում օգտագործվող սարքավորումների և մեխանիզմների ախտահանումը քլորի հիմքով կամ 60-80% սպիրտ պարունակող ախահանիչ նյութերով‚ օրական առնվազն երկու անգամ պետք է չափվի յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը‚ վերահսկվի և նվազեցվի շինարարության կապալառուի աշխատակիցների տեղաշարժը և շփումները համայնքների բնակչության հետ և այլն։

Նշված պահանջների մասին նշումները և հավաստող լուսանկարները կապալառուները պետք է ներկայացնեն Ճանապարհային դեպարտամենտին։ 

Վերջին նորությունները

Հայտարարվել է ՀՕՏԾ իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

29-09-2022

Ծառայությունները պետք է իրականացվեն տեխնիկական բնութագրի պահանջներին համապատասխան:

Կարդալ ավելին

Հայտարարվել է Գավառի տարածաշրջանի ճանապարհների պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ

28-09-2022

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է սույն թվականի հոկտեմբերի 27-ը՝ ժամը 16.00։

Կարդալ ավելին

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է

27-09-2022

Մրցութային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2022թ. հոտկտեմբերի 24-ը` ժամը 16:00 (Երևանի ժամանակով):

Կարդալ ավելին