Շինհրապարակում պահպանվում են անվտանգության միջոցառումները

22-04-2020

Շինարարական հրապարակում անվտանգության միջոցառումների իրականացման մասին կանոնների պահպանման և մոնիթորինգի նպատակով Ճանապարհային դեպարտամենտի կողմից մշակվել և Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի կապալառու կազմակերպություններին է ներկայացվել նոր տեսակի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածումը կանխելու համար շինարարական հրապարակում իրականացվող միջոցառումների ստուգաթերթիկ։

Ստուգաթերթիկում կապալառուն պետք է նշումներ կատարի իրականացվող միջոցառումների մասին և ամենօրյա պարբերականությամբ դրանց իրականացման մասին տեղեկացնի պատվիրատուին։ Մասնավորապես‚ տեղեկություններ պետք է ներառվեն COVID-19-ի հետ կապված պաշտպանիչ միջոցների օգտագործման և վարակի տարածման դեպքում ձեռնարկվող քայլերի վերաբերյալ աշխատակազմի և տեղական բնակչության հրահանգավորման‚ շինհրապարակում աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թվի‚ վերջիններիս անվտանգ տեղափոխման մասին։ Կապալառուները պետք է ապահովեն պայմաններ ձեռքերի կանոնավոր և մանրակրկիտ լվացման և չորացման համար։ Աշխատավայրում պետք է ապահովվի ջրի և օճառի, ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչների, եռաշերտ դիմակների, ձեռնոցների առկայությունը‚ կատարվի շինարարական ճամբարի, այդ թվում օգտագործվող սարքավորումների և մեխանիզմների ախտահանումը քլորի հիմքով կամ 60-80% սպիրտ պարունակող ախահանիչ նյութերով‚ օրական առնվազն երկու անգամ պետք է չափվի յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը‚ վերահսկվի և նվազեցվի շինարարության կապալառուի աշխատակիցների տեղաշարժը և շփումները համայնքների բնակչության հետ և այլն։

Նշված պահանջների մասին նշումները և հավաստող լուսանկարները կապալառուները պետք է ներկայացնեն Ճանապարհային դեպարտամենտին։ 

Վերջին նորությունները

Վերականգնվում է Մ-1-Ներքին Սասնաշեն-Մեծաձոր մոտ 9.8 կմ երկարությամբ ճանապարհահատվածը

07-05-2021

Այս պահին կապալառու կազմակերպությունն իրականացնում է հողային, ջրահեռացման համակարգի վերականգնման, գաբիոնային շարվածքով հենապատերի կառուցման և այլ աշխատանքներ։

Կարդալ ավելին

Կլուծվի Հ-3, Երևան-Գառնի-Գեղարդ ճանապարհի՝ սողանքային գոտով անցնող հատվածի անցանելիության ապահովման հարցը

30-04-2021

Մասնագետները տեղում քննարկել են 1.8 կմ այդ հատվածի անցանելիության ապահովման խնդիրը, շինաշխատանքների հետ առնչվող հարցեր։

Կարդալ ավելին

Մ-1, Աշտարակ-Եղվարդ տրանսպորտային հանգույցում մեկնարկել են միջին նորոգման աշխատանքները

29-04-2021

Միջին նորոգման շրջանակներում կատարվելու են փոսային նորոգման, կողնակների մաքրման և ամրացման (կոպճային խառնուրդով), հարթեցնող շերտի, ասֆալտբետոնե ծածկի, նոր նշանների տեղադրման, գծանշման աշխատանքներ։

Կարդալ ավելին