Շինհրապարակում պահպանվում են անվտանգության միջոցառումները

22-04-2020

Շինարարական հրապարակում անվտանգության միջոցառումների իրականացման մասին կանոնների պահպանման և մոնիթորինգի նպատակով Ճանապարհային դեպարտամենտի կողմից մշակվել և Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի կապալառու կազմակերպություններին է ներկայացվել նոր տեսակի կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) տարածումը կանխելու համար շինարարական հրապարակում իրականացվող միջոցառումների ստուգաթերթիկ։

Ստուգաթերթիկում կապալառուն պետք է նշումներ կատարի իրականացվող միջոցառումների մասին և ամենօրյա պարբերականությամբ դրանց իրականացման մասին տեղեկացնի պատվիրատուին։ Մասնավորապես‚ տեղեկություններ պետք է ներառվեն COVID-19-ի հետ կապված պաշտպանիչ միջոցների օգտագործման և վարակի տարածման դեպքում ձեռնարկվող քայլերի վերաբերյալ աշխատակազմի և տեղական բնակչության հրահանգավորման‚ շինհրապարակում աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թվի‚ վերջիններիս անվտանգ տեղափոխման մասին։ Կապալառուները պետք է ապահովեն պայմաններ ձեռքերի կանոնավոր և մանրակրկիտ լվացման և չորացման համար։ Աշխատավայրում պետք է ապահովվի ջրի և օճառի, ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչների, եռաշերտ դիմակների, ձեռնոցների առկայությունը‚ կատարվի շինարարական ճամբարի, այդ թվում օգտագործվող սարքավորումների և մեխանիզմների ախտահանումը քլորի հիմքով կամ 60-80% սպիրտ պարունակող ախահանիչ նյութերով‚ օրական առնվազն երկու անգամ պետք է չափվի յուրաքանչյուր աշխատողի ջերմությունը‚ վերահսկվի և նվազեցվի շինարարության կապալառուի աշխատակիցների տեղաշարժը և շփումները համայնքների բնակչության հետ և այլն։

Նշված պահանջների մասին նշումները և հավաստող լուսանկարները կապալառուները պետք է ներկայացնեն Ճանապարհային դեպարտամենտին։ 

Վերջին նորությունները

Բացվել են տեխհսկողության ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթին դիմած ընկերությունների տեխնիկական առաջարկները

27-10-2020

Ներկայացված 12 հետաքրքրվածության հայտերից կարճ ցուցակ են ընդգրկվել 8 ընկերություններ‚ որոնցից տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկներ են ներկայացրել 4-ը։

Կարդալ ավելին

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ-3-ում շինարարությունը շարունակվում է

20-10-2020

Ճանապարհաշինության ոլորտի պատասխանատուները հանդիպել են շինարարության տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացնող կազմակերպության՝ «ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ» ընկերության աշխատանքային թիմի նոր անձնակազմի հետ՝ Փոլ Կլարկի ղեկավարությամբ։

Կարդալ ավելին