Վերականգնվել է Տ-5-32-Կաթնաջուր 4.7կմ երկարությամբ ճանապարհը

23-08-2022

Ավարտվել է Տ-5-32-Կաթնաջուր ավտոճանապարհի մոտ 4.7կմ երկարությամբ հատվածի (հիմնական ճանապարհ՝ կմ0+000 - կմ4+370 և մուտքեր ու իջատեղեր) վերականգնումը։ Ճանապարհը նորոգվել է «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակում։

Տեղական նշանակության ճանապարհը գտնվում է Լոռու մարզի Սպիտակի տարածաշրջանում. այն սկիզբ է առնում նույն ծրագրի շրջանակներում 2020թ. վերականգնված Մ-7-Մեծ Պարնի-Ծաղկաբեր ավտոճանապարհից և Մեծ Պարնի բնակավայրը միացնում է Կաթնաջուր գյուղին։

Կապալառու կազմակերպությունը կատարել է հողային, ասֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացրել է գաբիոնային շարվածք‚ վերականգնել է ջրահեռացման համակարգը, կատարվել են ճանապարհի կահավորման աշխատանքներ և այլն։

Շինարարական օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովը կատարված աշխատանքները դիտարկել է տեղում։ Տեխնիկական հսկողությունն իրականացնող կազմակերպության ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ շինարարությունը կատարվել է նորմերին և նախագծին համապատասխան։

Կաթնաջուրցիները նշում են, որ ճանապարհը վերջին անգամ նորոգվել է 1980-ական թվականներին և մինչ նորոգումն անանցանելի էր։ Ըստ նրանց՝ ճանապարհի նորոգումը Կաթնաջուր բնակավայրի առաջնային խնդիրներից էր, ինչն այսօր լուծում է ստացել. արդեն ունեն բարեկարգ ճանապարհ, որն իր դրական ազդեցությունը կունենա տարածաշրջանի զարգացման համար։

Տ-5-32-Կաթնաջուր ավտոճանապարհը նորոգվել է Համաշխարհային բանկի և ՀՀ կառավարության ֆինանսավորմամբ։

 

 

Վերջին նորությունները

Հայտարարվել է ՀՕՏԾ իրականացման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

29-09-2022

Ծառայությունները պետք է իրականացվեն տեխնիկական բնութագրի պահանջներին համապատասխան:

Կարդալ ավելին

Հայտարարվել է Գավառի տարածաշրջանի ճանապարհների պահպանման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ

28-09-2022

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է սույն թվականի հոկտեմբերի 27-ը՝ ժամը 16.00։

Կարդալ ավելին

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է

27-09-2022

Մրցութային հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2022թ. հոտկտեմբերի 24-ը` ժամը 16:00 (Երևանի ժամանակով):

Կարդալ ավելին