Քննարկում Մ6 միջպետական ճանապարհի հիմնանորոգման ընթացքի վերաբերյալ

24-07-2020

Ճանապարհաշինության ոլորտի պատասխանատուները հանդիպում են ունեցել Մ6‚ Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում շինարարություն իրականացնող կապալառու կազմակերպությունների‚ տեխնիկական հսկողություն կատարող ընկերության թիմի անդամների‚ նախագծող կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ՝ քննարկելով Մ6 ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների առաջընթացը‚ առկա խնդիրներն ու դրանց հրատապ լուծման ուղղությունները։

Տեխնիկական հսկողություն կատարող ընկերության թիմի ղեկավար Գեորգիոս Պարասկևոպուլոսը ներկայացրել է աշխատանքների կարգավիճակը հիմնանորոգվող ճանապարհի երեք հատվածներում։ Նա‚ մասնավորապես‚ նկատել է‚ որ առկա են որոշակի հարցեր‚ որոնք առնչվում են ենթակառուցվածքներին‚ ստորին հենապատերի կառուցմանը‚ ճանապարհի որոշ հատվածների ծրագծի փոփոխության կամ ճանապարհի լայնացման հետևանքով լրացուցիչ հողօտարումների և սեփականատերերին փոխհատուցումների անհրաժեշտությանը և այլն։ Սրանք խնդիրներ են‚ որոնք խոչընդոտում են շինարարական աշխատանքների ընթացքին։

Տեխնիկական հսկողություն կատարող ընկերության թիմի ղեկավարը բարձրացված հարցերի վերաբերյալ արել է մի շարք առաջարկներ. մասնավորապես‚ ստորին հենապատերի հետ կապված առաջարկվում է կատարել ամրանավորված լիցք‚ ինչը նոր տեխնոլոգիա է Հայաստանում։ Քննարկվել են Ալավերդի քաղաքի՝ զուգահեռ երկու կամուրջների վերակառուցման առանձնահատկությունները։ Մ6 միջպետական ճանապարհի որոշ հատվածներում կատարվել է ասֆալտապատում‚ սակայն որոշ հատվածներում էլ ասֆալտբետոնե ծածկի տեղադրումը ձգձգվում է ենթակառուցվածքները վերամոնտաժելու պատճառով։

Ճանապարհաշինության ոլորտի պատասխանատուները հանձնարարել են տեխհսկողին‚ շինարարին և նախագծողին մանրակրկիտ ուսումնասիրել առաջացած խնդիրները‚ հաշվի առնելով բոլոր ռիսկերը՝ ընտրել խնդիրների լուծման օպտիմալ տարբերակները։

Հանձնարարվել է նաև բոլոր աշխատանքներում ապահովել բարձր որակ։

Վերջին նորությունները

Ճանապարհային դեպարտամենտը կարևորում է երիտասարդ կադրերի ներգրավումը ճանապարհաշինության ոլորտում

04-03-2021

Կարևոր է բուհերի և մասնագիտացած կազմակերպությունների համագործակցությունն ու ուսումնական պրակտիկայի անցկացումը, որպեսզի երիտասարդները կարողանան տեսական գիտելիքները կիրառել գործնական դաշտում և ոլորտում մրցունակ ու պահանջված մասնագետ դառնան։

Կարդալ ավելին

Մեկնարկել են Հ-8 և Մ-5 ավտոճանապարհների 9 վտանգավոր կետերի ճանապարհային անվտանգության և ենթակառուցվածքների բարելավման միջոցառումները

01-03-2021

Օրերս տրվել է շինարարական աշխատանքների մեկնարկը։ Աշխատանքների ավարտը նախատեսվում է 2021թ. օգոստոսին:

Կարդալ ավելին

Ճանապարհային դեպարտամենտի լաբորատորիայում կատարվում են հետազոտական աշխատանքներ

22-02-2021

Ձմռանը‚ երբ ճանապարհաշինական աշխատանքներ հիմնականում չեն կատարվում‚ լաբորատորիայում կատարում են սարքավորումների կարգաբերումներ և հետազոտական աշխատանքներ։

Կարդալ ավելին