Քննարկում Մ6 միջպետական ճանապարհի հիմնանորոգման ընթացքի վերաբերյալ

24-07-2020

Ճանապարհաշինության ոլորտի պատասխանատուները հանդիպում են ունեցել Մ6‚ Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում շինարարություն իրականացնող կապալառու կազմակերպությունների‚ տեխնիկական հսկողություն կատարող ընկերության թիմի անդամների‚ նախագծող կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ՝ քննարկելով Մ6 ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների առաջընթացը‚ առկա խնդիրներն ու դրանց հրատապ լուծման ուղղությունները։

Տեխնիկական հսկողություն կատարող ընկերության թիմի ղեկավար Գեորգիոս Պարասկևոպուլոսը ներկայացրել է աշխատանքների կարգավիճակը հիմնանորոգվող ճանապարհի երեք հատվածներում։ Նա‚ մասնավորապես‚ նկատել է‚ որ առկա են որոշակի հարցեր‚ որոնք առնչվում են ենթակառուցվածքներին‚ ստորին հենապատերի կառուցմանը‚ ճանապարհի որոշ հատվածների ծրագծի փոփոխության կամ ճանապարհի լայնացման հետևանքով լրացուցիչ հողօտարումների և սեփականատերերին փոխհատուցումների անհրաժեշտությանը և այլն։ Սրանք խնդիրներ են‚ որոնք խոչընդոտում են շինարարական աշխատանքների ընթացքին։

Տեխնիկական հսկողություն կատարող ընկերության թիմի ղեկավարը բարձրացված հարցերի վերաբերյալ արել է մի շարք առաջարկներ. մասնավորապես‚ ստորին հենապատերի հետ կապված առաջարկվում է կատարել ամրանավորված լիցք‚ ինչը նոր տեխնոլոգիա է Հայաստանում։ Քննարկվել են Ալավերդի քաղաքի՝ զուգահեռ երկու կամուրջների վերակառուցման առանձնահատկությունները։ Մ6 միջպետական ճանապարհի որոշ հատվածներում կատարվել է ասֆալտապատում‚ սակայն որոշ հատվածներում էլ ասֆալտբետոնե ծածկի տեղադրումը ձգձգվում է ենթակառուցվածքները վերամոնտաժելու պատճառով։

Ճանապարհաշինության ոլորտի պատասխանատուները հանձնարարել են տեխհսկողին‚ շինարարին և նախագծողին մանրակրկիտ ուսումնասիրել առաջացած խնդիրները‚ հաշվի առնելով բոլոր ռիսկերը՝ ընտրել խնդիրների լուծման օպտիմալ տարբերակները։

Հանձնարարվել է նաև բոլոր աշխատանքներում ապահովել բարձր որակ։

Վերջին նորությունները

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ-3-ում շինարարությունը շարունակվում է

20-10-2020

Ճանապարհաշինության ոլորտի պատասխանատուները հանդիպել են շինարարության տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացնող կազմակերպության՝ «ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ» ընկերության աշխատանքային թիմի նոր անձնակազմի հետ՝ Փոլ Կլարկի ղեկավարությամբ։

Կարդալ ավելին

Բագրատաշենի նոր կամրջի կառուցման շրջանակներում մեկնարկում է ազդակիր հողերի օտարման գործընթացը

18-10-2020

Բագրատաշենի նոր կամրջի շինարարական փուլը կմեկնարկի հողերի օտարման գործընթացից ու տարածքում առկա շինության և այլ կառուցվածքների ապամոնտաժումից հետո։

Կարդալ ավելին

Մասնակցություն՝ Պամիրյան տրակտի 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտագործնական համաժողովին

15-10-2020

Անդրադարձ է եղել մի շարք հարցերի‚ մասնավորապես՝ ճանապարհների վերանորոգման‚ պահպանման և տեխնիկական ուսումնասիրության համար կիրառվող ժամանակակից տեխնիկային‚ ճանապարհների վթարայնության մակարդակի վրա լեռնային տեղանքի ազդեցությանը և այլն։

Կարդալ ավելին