Միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների վրա կատարվում են ամառային պահպանման աշխատանքներ

25-08-2020

Հայաստանի շուրջ 3700 կմ միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներին իրականացվում է ամառային և ձմեռային պահպանում։ Ամառային սպասարկում կատարվում է ապրիլի 1-ից մինչև նոյեմբերի 16-ը 34 կապալառու կազմակերպությունների կողմից։

Մասնավորապես‚ անխափան և անվտանգ երթևեկության ապահովման նպատակով կատարվում է ավտոմոբիլային ճանապարհների հողային պաստառի, տրանսպորտային հանգույցների, արհեստական կառույցների, կահավորանքի և ինժեներական շինությունների խնամք, ավտոմոբիլային ճանապարհների փոքրածավալ վնասվածքների վերացում‚ ավտոմոբիլային ճանապարհների (թունելների) սարքավորումների և այլ տարրերի վնասվածքների առաջացման կանխարգելում և այլն։

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ի ճանապարհների պահպանման և շահագործման մանիթորինգի առաջատար մասնագետ Գագիկ Շահազիզյանը‚ թվարկելով կատարվող աշխատանքները‚ նշում է‚ որ ուշադրություն են դարձնում‚ որպեսզի մետաղական արգելափակոցները ժանգոտած չլինեն‚ լուսային անդրադարձիչները չբացակայեն‚ ճանապարհային նշանները տեղում ու հստակ տեսանելի լինեն‚ աղբը ճանապարհից ժամանակին հավաքվի‚ ճանապարհի եզրերի կամ բաժանարար գոտու խոտը մաքրում են‚ թփերը՝ էտում‚ կատարվում է փոսային նորոգում։ Ճանապարհների ամառային սպասարկման շրջանակներում այդ աշխատանքները մեծ կարևորություն ունեն։ 

«Ծովագյուղ ՃՇՇ» ՍՊԸ-ն սպասարկում է շուրջ 160 կմ ճանապարհ։ Սպասարկման աշխատանքներ այդ տարածքի վրա կատարում են 2016 թվականից։ Համեմատելով նախկին տարիների աշխատանքը՝ «Ծովագյուղ ՃՇՇ» ՍՊԸ-ի տնօրեն Նորիկ Սիմոնյանը նկատում է‚ որ տարեցտարի մեծանում է մեքենաների երթևեկության ինտենսիվությունը‚ ճանապարհների ծանրաբեռնվածությունը‚ մեքենաների արագընթացությունըինչն ավելի դժվարացնում է իրենց աշխատանքը։ Հաճախ են կոտրվում ճանապարհային նշանները կամ ազդանշանային հենասյուները։

Ճանապարհը սպասարկողները հատկապես ընդգծում են աղբի խնդիրը։ Հավաքում են աղբը‚ սակայն մեկ ժամ անց մարդիկ բերում և ճանապարհի եզրերին կուտակում են մեծ քանակությամբ աղբ։ Ճանապարհները սպասարկող ընկերությունների ներկայացուցիչներն ընդգծում են նաև վարորդների ու քաղաքացիների շրջանում շրջապատը չաղտոտելու գիտակցությունն ամրապնդելու կարևորությունը։ Նրանք նաև նկատում են‚ որ քաղաքացիները երբեմն ինքնակամ քանդում են ճանապարհը‚ արհեստական խոչընդոտներ տեղադրում՝ որտեղ ցանկանան‚ ինչն անընդունելի է։

Վերջին նորությունները

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Տրանշ-3-ում շինարարությունը շարունակվում է

20-10-2020

Ճանապարհաշինության ոլորտի պատասխանատուները հանդիպել են շինարարության տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացնող կազմակերպության՝ «ԱյԱրԴի Ինջինիերինգ» ընկերության աշխատանքային թիմի նոր անձնակազմի հետ՝ Փոլ Կլարկի ղեկավարությամբ։

Կարդալ ավելին

Բագրատաշենի նոր կամրջի կառուցման շրջանակներում մեկնարկում է ազդակիր հողերի օտարման գործընթացը

18-10-2020

Բագրատաշենի նոր կամրջի շինարարական փուլը կմեկնարկի հողերի օտարման գործընթացից ու տարածքում առկա շինության և այլ կառուցվածքների ապամոնտաժումից հետո։

Կարդալ ավելին

Մասնակցություն՝ Պամիրյան տրակտի 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտագործնական համաժողովին

15-10-2020

Անդրադարձ է եղել մի շարք հարցերի‚ մասնավորապես՝ ճանապարհների վերանորոգման‚ պահպանման և տեխնիկական ուսումնասիրության համար կիրառվող ժամանակակից տեխնիկային‚ ճանապարհների վթարայնության մակարդակի վրա լեռնային տեղանքի ազդեցությանը և այլն։

Կարդալ ավելին