Շնորհված պայմանագրեր

26 ապրիլի‚ 2024

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. Հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարություն (Տրանշ 4) ծրագրի 2023-2026թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի անցկացման ծառայությունների ձեռքբերման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի վերաբերյալ

 

14 նոյեմբերի, 2023

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Քաջարան-Ագարակ 32կմ ճանապարհի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

 

20 հոկտեմբերի‚ 2023

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր‚ Տրանշ-4‚ պայմանագիր N 04-CW-01

 

03 հոկտեմբերի, 2023

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա (կմ 37+545-ից մինչև կմ 71+435) ավտոճանապարհի շուրջ 34.0 կմ-ի շինարարական աշխատանքներ

 

21 օգոստոսի, 2023

ՀՀ ճանապարհային անվտանգության բարելավման ծրագրին աջակցելու համար ԵՄ կողմից Հարևանության ներդրումային գործիքով տրամադրված դրամաշնորհի շրջանակներում ՀՀ տարբեր ճանապարհներին 16 վթարավտանգ հատվածների ճանապարհային անվտանգության և ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթի շրջանակներում պայմանագրերի շնորհման ծանուցումներ

 

Հուլիսի 04, 2023

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. Դիլիջանի և Պուշկինի թունելների վերականգնման մանրամասն նախագծերի պատրաստման, բնապահպանական գնահատման փաստաթղթերի և շինարարական աշխատանքների գնումների մրցութային փաստաթղթերի տեխնիկական մասի պատրաստման խորհրդատվական ծառայություններ: Պայմանագիր N: ADB/M6/CS/QCBS/03

 

Մայիսի 03, 2023

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2023/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

 

Ապրիլի 17, 2023

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ֆինանսական աուդիտի անցկացման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2023/02 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

 

Մարտի 15, 2023

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 4, Սիսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի կառուցման ներդրումային ծրագրի ՇՄԱԳ հաշվետվության թարմացման և փորձաքննական գործընթացում աջակցության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2023/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

 

Հունվարի 18, 2023

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում։ ՀՀ Մ-4, Մ-6, Մ-14 և Մ-16 ճանապարհներին 4 վթարավտանգ հատվածների ճանապարհային անվտանգության և ենթակառուցվածքների բարելավման աշխատանքների ձեռքբերում

 

Հոկտեմբերի 04, 2022

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր (Տրանշ 2), No  CW-ICB-T2-2021/1։ M-1, Երևան-Գյումրի-Բավրա հատվածում՝ Ագարակ համայնքի շրջակայքում (կմ29+600 մինչև կմ37+545), մոտ 8կմ մայրուղու վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ        

 

Սեպտեմբերի 30, 2022

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում։ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում վթարավտանգ հատվածների շինարարական աշխատանքներ

 

Սեպտեմբերի 29, 2022

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. Կենսական նշանակության  ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում վթարավտանգ հատվածների բարելավման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողությունների մատուցում

 

Հուլիսի 19, 2022

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում. No. CW-NCB-LRNIP-AF2-2022/14 (Լոտ 1)

 

Հուլիսի 8, 2022

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Տրանշ 3 ծրագրի 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող, 2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող և 2023թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարիների ֆինանսական աուդիտի խորհրդատվական ծառայություններ։ Պայմանագրի շնորհման ծանուցում

 

Հունիսի 27, 2022

Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն)  բարելավման ծրագրի շրջանակում «Ծրագրի ժամանակացույցի պլանավորման և կառավարման վերաբերյալ դասընթացներ» անհատ խորհրդատուի ծառայություններ

 

Մայիսի 24, 2022

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի 2021թ. ֆինանսական աուդիտի անցկացման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՃԴ-ԳՀԾՁԲ-2022/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

 

Մայիսի 24, 2022

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ռեգուլյար բենզինի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՃԴ-ԳՀԱՊՁԲ-2022/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

 

Մայիսի 11, 2022

ՀՀ ՏԿԵՆ, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ, Կենսական նշանակության  ճանապարհային ցանցի բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ճանապարհային ենթակառուցվածքներում բնական աղետների ռիսկերի գնահատման տեխնիկական աջակցության տրամադրման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում, Պայմանագրի շնորհման ծանուցում

 

Ապրիլի 22, 2022

ՀՀ ճանապարհային անվտանգության բարելավման ծրագրին աջակցելու համար Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից Հարևանության ներդրումային գործիքով տրամադրված դրամաշնորհային ծրագիր. Պայմանագրի շնորհման ծանուցում

 

Մարտի 15, 2022

ԿՆՃ ցանցի բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի կենսական նշանակության ճանապարհացանցի 2022-2026թթ. ռազմավարական զարգացման պլանի պատրաստման խորհրդատվական ծառայություններ. Պայմանագրի շնորհման ծանուցում

 

Դեկտեմբերի 21, 2021

Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ-6, Վանաձոր-Բագրատաշեն)  բարելավման ծրագրի  շրջանակում «Ճանապարհների ակտիվների կառավարման վերաբերյալ դասընթացներ»  անհատ խորհրդատուի ծառայություններ

 

Նոյեմբերի 25, 2021

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն)  բարելավման ծրագրի  շրջանակում «Գնումների և պայմանագրերի կառավարման  դասընթացներ» անհատ խորհրդատուի ծառայություններ 

 

Հոկտեմբերի 06, 2021

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. ՀՀ ճանապարհային անվտանգության բարելավման ծրագրին աջակցելու համար ԵՆԲ կողմից Հարևանության ներդրումային գործիքով տրամադրված դրամաշնորհային ծրագիր

 

Օգոստոսի 31, 2021

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. ԿՆՃ ցանցի բարելավման 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման  ծրագրի շրջանակներում վթարավտանգ հատվածների բարելավման աշխատանքների համար նախագծի և բնապահպանական ու սոցիալական կառավարման պլանների պատրաստման և նախագծի հեղինակային hսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման

 

Հունիսի 28, 2021

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. T2-CS-EFA2, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Տրանշ 2 ծրագրի 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող, 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող, 2022թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող և 2023թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարիների ֆինանսական աուդիտի խորհրդատվական ծառայություններ

 

Հունիսի 25, 2021

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. T3-QCBS-01, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, Հյուսիս–հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ-3, Վարկ FI N 82.634 AM, Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ

 

Հունիսի 22, 2021

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. RD-APA-LRNIP - AF 2 -2020, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավում» և «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրերի՝ 2020թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող և 2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարիների ֆինանսական աուդիտի և «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի՝ 2020թ. մայիսի 17-ից մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածի և  2021թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա  ֆինանսական աուդիտի խորհրդատվական ծառայություններ

 

Մարտի 16‚ 2021

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում- Մ6‚ Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի ԱԶԲ կողմից ֆինանսավորվող 2-րդ ճանապարհային հատվածի Վերաբնակեցման պլանի և 2 Ուղղիչ գործողությունների պլանի ավարտական հաշվետվությունների համապատասխանության ստուգման գծով արտաքին մշտադիտարկման անհատ խորհրդատուի ծառայություններ

 

Փետրվարի 26‚ 2021

Պայմանագրերի շնորհման ծանուցում. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 2-ի ինժեներական ծառայություններ, Պայմանագիր N: ADB/T2/ CS/SSS/01-T1‚ Պայմանագիր N: ADB/T2/ CS/SSS/01-T2

 

Փետրվարի 5‚ 2021

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում, ԿՆՃ ցանցի բարելավման ծրագրի 2-րդ լրացուցիչ  ֆինանսավորման  ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների  տեխնիկական աուդիտ

 

Դեկտեմբերի 25‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» ՊՈԱԿ, Հայաստանի ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարելավման ծրագիր, Մ-6 միջպետական ճանապարհին թվով երկու վահանակների տեղադրման աշխատանքներ

 

Դեկտեմբերի 03‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում։ Տեխնիկական փորձագետի խորհրդատվական ծառայություններ

 

Հոկտեմբերի 07‚ 2020

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Ճանապարհային դեպարտամենտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր, Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն, Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն

 

Սեպտեմբերի 16‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր. Հ-46-Խոտ կմ 0+000 - կմ 1+963   ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

 

Սեպտեմբերի 16‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր. Մ6-Եղեգնուտ-Դեբեդ կմ 0+000 - կմ 7+183 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

 

Սեպտեմբերի 16‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր. Մ1-Ներքին Սասնաշեն-Մեծաձոր կմ 0+000 - կմ 9+130  ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

 

Սեպտեմբերի 16‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր. Տ-5-32-Կաթնաջուր կմ 0+000 - կմ 4+370 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

 

Սեպտեմբերի 11‚ 2020 

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր. Շիրակ-Կամո կմ 0+000 - կմ 4+627 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

 

Սեպտեմբերի 7‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր. Մ2-Նորավան կմ 0+000-կմ 4+344 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինաշխատանքներ  CW-NCB-LRNIP-AF2-2020/9

 

Օգոստոսի 26‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր. Հ12-Նորամարգ-Հովտաշեն-Մ2 կմ 0+000 - կմ 4+160 ճանապարհի վերանորոգման շինաշխատանքներ CW-NCB-LRNIP-AF2-2020/5

 

Օգոստոսի 10‚ 2020

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 2, Մրցույթ/Պայմանագիր No. ADB/NS/CS/IC/2020-1, Պայմանագրի շնորհման ծանուցում

 

Օգոստոսի 07‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր. Մ4-Սևան-Աղթամար համալիր- Մ4 կմ 0+000 - կմ 4+737 ճանապարհի վերանորոգման շինաշխատանքներ -CW-NCB-LRNIP-AF2-2020/4 

 

Հուլիսի 30‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր, Մ11-Ախպրաձոր կմ 0+000-կմ 7+828 ճանապարհի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ -CW-NCB-LRNIP-AF2-2020/12

 

Հուլիսի 30‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագիր, Մ11-Ախպրաձոր կմ 7+828-կմ 14+480 ճանապարհի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ -CW-NCB-LRNIP-AF2-2020/13, 

 

Հուլիսի 7‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում‚ Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում (LRNIP AF2)‚ Լուկաշին - Հ17 3,2 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

 

Հուլիսի 7‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում, Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում (LRNIP AF2), Դաստակերտ-Նժդեհ-Ցղունի 5,4 կմ երկարությամբ ճանապարհային հատվածի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ

 

Հունիսի 19‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում, Մ6‚ Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր, Սոցիալական դաշտային աշխատանքների համակարգման խորհրդատվական ծառայություններ, ADB/M6/IC/SFWC_01

 

Մայիսի 23, 2020

ՀՀ հանրապետական և միջպետական ճանապարհներում առկա մի շարք վթարավտանգ հատվածների բարելավման աշխատանքների իրականացման մրցույթ/ պայմանագրերի շնորհման ծանուցում /3 չափաբաժին

 

Ապրիլի 07, 2020

«Ճանապարհային Դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր, Ճանապարհային անվտանգության ուսուցում և հանրային իրազեկում, Պայմանագիր RSE-LRNIP-CQS-2019, Պայմանագրի շնորհման ծանուցում

 

Փետրվարի 14‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ 3, Բենիամին համայնքի մոտակայքում հնագիտական տարածքը շրջանցելու նպատակով՝ Մ1‚ Երևան-Գյումրի-Բավրա ավտոճանապարհի մոտ 2 կմ ճանապարհահատվածի նոր նախագծի և Ձորակապ համայնքի կմ93+700 հատվածում գտնվող նոր ուղեանցի համար ՀՕՏԾ Հավելված/ՈՒԳՊ իրականացման ծառայություններ

 

Փետրվարի 14‚ 2020

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում, Հյուսիս-հարավ ավտոճանապարհային միջանցքի շինարարության (Տրանշ 4) ծրագրի 2016-2020թթ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի անցկացման ծառայություններ

 

Դեկտեմբերի 20‚ 2019

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ,  «Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային Ծրագիր, Տրանշ 3, Բենիամին համայնքի մոտակայքում հնագիտական տարածքը շրջանցելու նպատակով՝ Մ1 Երևան-Գյումրի-Բավրա ավտոճանապարհի մոտ 2 կմ ճանապարհահատվածի նոր նախագծի և Ձորակապ համայնքի կմ93+700 հատվածում գտնվող նոր ուղեանցի համար ՀՕՏԾ Հավելված/ՈՒԳՊ պատրաստման  ծառայությունների» գնման պայմանագրի շնորհման ծանուցում

 

Սեպտեմբերի 13, 2019

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում, Պայմանագիր D-LRNIP-AF2՝ ԿՆՃՑԲԾ-ի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծում և բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի մշակում

 

Օգոստոսի 19, 2019

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում- Ա/ճ Մ2-Գետափ  կմ 0+000 - կմ 2+100 հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ, No. CW-NCB-LRNIP-AF-2019/11

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում- Ա/ճ Մ4-Գետահովիտ կմ 0+000 - կմ 1+404.71 հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ, No. CW-NCB-LRNIP-AF-2019/12

 

Օգոստոսի 12, 2019

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Խորհրդատվական ծառայություններ նախագծի փոփոխության և բարելավման համար պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում, Պայմանագիր No. ADB/M6/CS/SSS/01

 

Հուլիսի 19, 2019

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում-Ա/ճ Տ-2-30-Նորաշեն-Դվին-Հ9 կմ 0+000 - կմ 1+940 հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ (Լոտ 1), CW-NCB-LRNIP-AF-2019/10

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում-Ա/ճ Տ-2-38 – Այգեզարդ կմ 0+000 - կմ 1+900 հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ (Լոտ 2), CW-NCB-LRNIP-AF-2019/10

Հունիսի 24, 2019

Պայմանագրի շնորհում. Խորհրդատվական ծառայություններ աուդիտի համար, Պայմանագիր No. ADB/M6/CS/LCS/01Ծրագրի անվանումը. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահմանի միջպետական ճանապարհի վերանորոգում/վերականգնումՎարկ #3449-ARM

Հունիսի 18, 2019

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում. Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր, Տրանշ-4 

Մայիսի 27, 2019

Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն. ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 3-րդ տարվա ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

Մայիսի 3, 2019

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում- Ա/ճ Տ-2-33-Դեղձուտ կմ 0+000 - կմ 1+360 (Լոտ 1) ճանապարհային հատվածի վերանորոգման1 աշխատանքներ, CW-NCB-LRNIP-AF-2019/2 (Lot 1)

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում- Ա/ճ Տ-2-30-Վերին Արտաշատ-Հնաբերդ-Գետազատ կմ 0+000 - կմ 2+740 ճանապարհային հատվածի (Lot 2), CW-NCB-LRNIP-AF-2019/2 (Lot 2)

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում-Ա/ճ Տ-9-21 – Հորբատեղ կմ 0+000 - կմ 6+500 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ, CW-NCB-LRNIP-AF-2019/7

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրերի մերժման ծանուցում, Ա/ճ Մ2-Գետափ կմ 0+000 - կմ 2+100 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ, CW-NCB-LRNIP-AF-2019/8

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրերի մերժման ծանուցում, Ա/ճ Մ4-Գետահովիտ կմ 0+000 - կմ 1+404.71 ճանապարհային հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ, CW-NCB-LRNIP-AF-2019/9

Ապրիլի 9, 2019

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում – Ա/ճ Արտաշատ- Վերին Արտաշատ- Նորաշեն կմ 0+000 - կմ 0+949 հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ,  CW-NCB-LRNIP-AF-2019/1

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում – Ա/ճ Թալին-Ցամաքասար-Նոր Արթիկ-Հ-75 (Ցամաքասար-Սուսեր-Նոր Արթիկ) կմ 0+000 - կմ 10+870 հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ,  CW-NCB-LRNIP-AF-2019/3

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում – Ա/ճ Մ5-Սարդարապատ-Նոր Արմավիր-Տ-3-52 կմ 0+000 - կմ 6+146 հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ,  CW-NCB-LRNIP-AF-2019/4

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում – Ա/ճ Մ7-Մեծ Պարնի-Ծաղկաբեր կմ 0+000 - կմ 6+240 հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ,  CW-NCB-LRNIP-AF-2019/5

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ, Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում, Պայմանագրի շնորհման մասին ծանուցում – Ա/ճ Մ1-Հայրենյաց-Տուֆաշեն-Հ83, մուտք դեպի Հայկասար կմ 0+000 - կմ8+872, կմ 0+000 - կմ1+579 հատվածի վերանորոգման աշխատանքներ,  CW-NCB-LRNIP-AF-2019/6

Նոյեմբերի 19, 2018

Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն- Տրանշ 2-ում նոր ծրագծի Ուղղիչ Գործողությունների Պլանը (ՈՒԳՊ)/ ՀՕՏԾ Լրացումը իրականացնելու, ինչպես նաև  Տրանշ 2-ում և Տրանշ 3-ում հաղորդակցուղիների տեղափոխման նպատակով  Ուղղիչ Գործողությունների Պլան(ները) (ՈՒԳՊ) իրականացնելու խորհրդատվական ծառայություններ

Նոյեմբերի 19, 2018

Կնքված պայմանագրի մասին հայտարարություն- Տրանշ-2-ում նոր ծրագծի համար Ուղղիչ Գործողությունների Պլանի (ՈՒԳՊ)/ ՀՕՏԾ Լրացումը պատրաստելու, ինչպես նաև  Տրանշ-2-ում և Տրանշ-3-ում հաղորդակցուղիների տեղափոխման նպատակով  չափագրում, ակտիվների գույքագրում և գնահատում իրականացնելու խորհրդատվական ծառայություններ

Փետրվարի 14, 2018

Պայմանագրի շնորհման ծանուցում -Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր (ԿՆՃՑԲԾ) և Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ)- Ճանապարհային նշանների մատակարարում և տեղադրում


Դեկտեմբերի 29, 2017

Համաշխարհային բանկի «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման» շրջանակներում կազմակերպված Բաց Տեղական մրցույթների արդյունքում կնքված թվով 10 պայմանագրերի շնորհման մասին հայտարարություն


Սեպտեմբերի 23, 2017

ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ –ի 1-ին և 2-րդ Տարիների Ճանապարհների Շինարարական Աշխատանքների Տեխնիկական Աուդիտ
թիվ TA-LRNIP-AF-Y1-Y2-2017/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վերջին նորությունները

Հանդիպում ԵՆԲ պատվիրակության հետ

12-07-2024

Քննարկվել են ԵՆԲ համաֆինանսավորմամբ Հայաստանում իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերը։

Կարդալ ավելին

Հանդիպում ՎԶԵԲ-ի ներկայացուցիչների հետ

10-07-2024

Անդրադարձ է եղել գնումների պլանին‚ նախատեսվող մրցութային գործընթացներին‚ նախագծային‚ ծրագրի կառավարման և այլ հարցերի։

Կարդալ ավելին