ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ

Հայաստանի ընդհանուր օգտագործման ճանապարհային ցանցի ընդհանուր երկարությունը շուրջ 7700 կմ է: Ընդհանուր օգտագործման պետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհները, ըստ ֆունկցիոնալ նշանակության, բաժանված են` միջպետական նշանակության ճանապարհների (1561 կմ), հանրապետական նշանակության ճանապարհների (1800 կմ), տեղական նշանակության ճանապարհների (4342 կմ): Տեղական նշանակության ճանապարհներն իրենց հերթին, ըստ պատկանելության, բաժանվում են մարզային և համայնքային ճանապարհների։

ՀՀ ընդհանուր օգտագործման պետական ավտոմոբիլային ճանապարհների անվանացանկը

 

 

 

ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ

Ավարտված
Կառուցվող
Պլանավորված