ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ

Ճանապարհների հիմնանորոգման աջակցություն

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ը ցուցաբերում է մասնագիտական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության պետական նշանակության ավտոճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման ծրագրերի իրականացման աշխատանքներին։

  • ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով 2020թ. հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում իրականացվել է շուրջ 242 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների հիմնանորոգում, այդ թվում՝ 180կմ երկարությամբ 32 ճանապարհահատվածների և 3 տրանսպորտային օբյեկտների աշխատանքներն ամբողջությամբ ավարտվել են, իսկ 17 ճանապարհահատվածների (շուրջ 70կմ ընդհանուր երկարությամբ) հիմնանորոգման աշխատանքները պայամանագրերով սահմանված ժամկետում (2020թ. դեկտեմբերի 10) ամբողջությամբ ավարտել չի հաջողվել, քանի որ համաճարակը և ռազմական դրությունը ազդել էին իրականացվող աշխատանքների ընթացքի վրա: ՀՀ կառավարության 2020թ. դեկտեմբերի 22-ի N2127-Ն որոշմամբ թույլատրվել է դրանց համար սահմանել կատարման նոր ժամկետ՝ 2021 թվականի մայիսի 15-ից սկսած՝ 60 օր: 2020 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվել են մոտ 103 կմ միջպետական նշանակության ճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքներ։
  • 2019 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվել են շուրջ 153կմ ընդհանուր երկարությամբ ավտոճանապարհների հիմնանորոգման, մոտ 124,3կմ ընդհանուր երկարությամբ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգման և 2 տրանսպորտային օբյեկտների վերականգնման աշխատանքներ:   
  • 2018 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով հիմնանորոգվել, նորոգվել և վերականգնվել են շուրջ 98.4կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածներ, որից 50.2կմ՝ հիմնանորոգում‚ մոտ 48.2կմ՝ միջին նորոգում։

ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ

Ավարտված
Կառուցվող
Պլանավորված