ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ

Ճանապարհային անվտանգություն‚ ծրագրերի մշակում և գույքագրում

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամն իրականացնում է

  • Վերականգնման առաջարկվող ճանապարհահատվածների տնտեսապես հիմնավորված ծրագրերի մշակում և լիազոր մարմնին ներկայացում (ճանապարհների ծածկի վիճակի տեխնիկական տվյալների հավաքագրում, տրանսպորտային միջոցների ինտենսիվության չափում, տնտեսական վերլուծություն՝ HDM4 համակարգչային ծրագրի կիրառմամբ)։
  • Ճանապարհների գույքագրում (ճանապարհների տարրերի չափագրում, լուսանկարահանում և ճանապարհների տեսաձայնագրում։ Տվյալների շտեմարանի լրացում և վարում)։
  • Գերատեսչությունների և քաղաքացիների իրազեկում ճանապարհներին տեղի ունեցող շինարարության, քարաթափումների, եղանակային պայմաններով պայմանավորված՝ ճանապարհների անցանելիության վերաբերյալ (իրազեկումը կատարվում է հեռախոսային հավելվածի և համացանցի միջոցով)։
  • Ճանապարհաշինական ծրագրերով վերանորոգված տեղամասերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվության հավաքագրում (տվյալների շտեմարանի լրացում և վարում):