ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ

Ճանապարհային անվտանգություն‚ ծրագրերի մշակում և գույքագրում

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամն իրականացնում է

  • Երթևեկության անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումների մշակում (ուսումնասիրում է ավտոմաբիլային ճանապարհների նշաններով և անվտանգության տարրերով հագեցվածությունը, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառները)։
  • Վերականգնման առաջարկվող ճանապարհահատվածների տնտեսապես հիմնավորված ծրագրերի մշակում (ճանապարհների ծածկի վիճակի տեխնիկական տվյալների հավաքագրում, տրանսպորտային միջոցների ինտենսիվության չափում)։
  • Ճանապարհների գույքագրում (ճանապարհների տարրերի չափագրում, լուսանկարահանում և ճանապարհների տեսաձայնագրում։ Տվյալների շտեմարանի լրացում և վարում)։
  • Գերատեսչությունների և քաղաքացիների իրազեկում ճանապարհներին տեղի ունեցող շինարարության, քարաթափումների, եղանակային պայմաններով պայմանավորված՝ ճանապարհների անցանելիության վերաբերյալ (իրազեկումը կատարվում է հեռախոսային հավելվածի և համացանցի միջոցով)։