Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

Տրանշ 2 (Աշտարակ – Թալին)

 

Տրանշ 2 (Աշտարակ-Թալին) ընդհանուր երկարությունը՝ շուրջ 42կմ

 

Երկրորդ տրանշի վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2011թ. մայիսի 30-ին:


Նախագծային աշխատանքներ իրականացնող խորհրդատու կազմակերպությունն է ֆրանսիական «Էջիս Բիսիոմ Ինթերնեյշնլ» ընկերությունը:


Մինչև 18.07.2019թ. կապալառու կազմակերպությունն էր իսպանական «Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկսիոն Էս Ա» ընկերությունը:

Մինչև 31.12.2019թ. կառավարման խորհրդատու և շինարարության տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացնող կազմակերպությունն էր ֆրանսիական «Սաֆեժ» և իսպանական «Էպտիսա» ընկերությունների համատեղ ձեռնարկությունը: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կապալառուն դադարեցրել է շինարարական աշխատանքները՝ սկսած 2018-ի տարեվերջից և լքել է Հայաստանը, 2019 թվականի հուլիսի 18-ին «Կորսան Կորվիամ Կոնստրուկսիոն» իսպանական ընկերությանը ծանուցվել է պայմանագիրը լուծելու մասին՝ կապալառուի կողմից պայմանագրի դրույթների բազմաթիվ խախտումների, ինչպես նաև վերջինիս անվճարունակ լինելու պատճառով: 

2020-2021 թվականներին միջոցներ են ձեռնարկվել այլ կապալառու/կապալառուների միջոցով ծրագիրը շարունակելու ուղղությամբ: 2021 թվականին ներգրավվել է ծրագրի նոր ինժեներ/խորհրդատու՝ նախորդ շինարարի կողմից չիրականացված ծավալների հաշվարկման, առկա նախագծերի լրամշակման, նոր մրցութային փաստաթղթերի մշակման, ինչպես նաև շինարարության ժամանակ Ինժեների գործունեությունն իրականացնելու համար: Համապատասխան պայմանագիր է ստորագրվել «Էջիս Ինթերնեյշնլ» և «Կոքս Կոնսալթ» համատեղ ձեռնարկության հետ:

Շինարարություն վերսկսվել է երկու հատվածներով՝

  1. Ագարակի հնագիտական վայրը շրջանցող 8կմ հատված (Մ-1 կմ 29+600-կմ 37+545) և
  2. 34 կմ անավարտ հատված (Մ-1 կմ 37+545-կմ 71+500):

Տրանշ-2-ի Ագարակի հնագիտական վայրը շրջանցող մոտ 8կմ հատվածի (Մ-1, Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի կմ29+600 մինչև կմ37+545) կառուցման աշխատանքները մեկնարկել են 2023թ. հունվարին։ Կապալառու կազմակերպությունն է «ԱԱԲ  Պրոեկտ» ՍՊԸ (Հայաստան) և «Մ/ս Դայնեշ Չանդրա  Ռ.Ագրավալ» (Հնդկաստան) համատեղ ձեռնարկությունը։ Պայմանագրի տևողությունը՝ 18 ամիս։

Տրանշ-2-ի 34կմ հատվածի (Մ-1, Երևան-Գյումրի-Բավրա կմ37+545-կմ71+500)  կառուցման պայմանագիրը կնքվել է 03.10.2023թ։ Կապալառու կազմակերպությունն է «Լևանտինա Ինխեներիա ի Կոնստրուկսիոն» Ս․Լ և «Օբրաս Պուբլիկաս ի Ռեգադիոս» Ս․Ա» ՀՁ-ն։ Պայմանագրի տևողությունն է 18 ամիս։  

 

Երկրորդ տրանշի շինարարության պայմանագրային գինն է 179,6 մլն ԱՄՆ դոլար, ներառյալ հարկերը: Վարկատու՝ Ասիական զարգացման բանկ:

Ֆինանսավորվում է հետևյալ աղբյուրներից՝

  • ԱԶԲ-ի OCR ֆոնդից (սովորական վարկային միջոցներ)` 170 մլն ԱՄՆ դոլար
  • ՀՀ պետբյուջեից հարկերի մասով` շուրջ 40 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով, հողերի օտարման և տարաբնակեցման մասով՝ շուրջ 8 մլն ԱՄՆ դոլար

 

Երկրորդ տրանշով իրականացվելիք աշխատանքների նկարագիրը.

1. Աշտարակ-Թալին 42կմ երկարության հատվածի վերակառուցում և ներկայում գոյություն ունեցող երկշարք ճանապարհի լայնացում մինչև քառաշարք ճանապարհի:
2. Խորհրդատվական ծառայություններ և ծրագրի կառավարում. այդ թվում նաև ուսումնասիրությունների նախապատրաստում և ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող հետագա ծրագրերի մանրամասն նախագծերի, պլանների, շինարարության նկատմամբ վերահսկողության իրականացում, մրցութային փաստաթղթերի նախապատրաստում, գնումներ և կարողությունների հզորացում: 

 

Աշտարակ-Թալին

Ընդհանուր երկարություն

42կմ, որից`
15.32կմ հատվածի համար նախատեսված է նոր ծրագիծ, իսկ 26.58կմ հատվածում իրականացվելու են գոյություն ունեցող երկշարք ճանապարհի մինչև քառաշարք ճանապարհ լայնացման աշխատանքները և զուգահեռ երկրորդ ուղղու կառուցումը:

Ծածկի լայնություն

26.4մ

Հիմնական աշխատանքներ

- Ներկայումս երկշարք ճանապարհի վերակառուցում քառաշարք ճանապարհի, 29+600կմ ից մինչև 71+500կմ,
- Ընդհանուր առումով ինը փոխհատումների վերակառուցում, որոնցից երեքը՝ վերգետնյա անցումներ են, իսկ վեցը՝ ստորգետնյա,
- Ընդհանուր քանակով 15 T-աձև հատումների կառուցում՝ տեղական ճանապարհների/ համայնքների հետ կապ ապահովելու նպատակով,
- Ուժեղացված բետոնյա կառույցները ներկայացնում են 18 գյուղատնտեսական անցումներ, որոնցից 10՝ տեխնիկայի, իսկ 8-ը՝ անցորդների համար և 124 ջրահեռացման և ջրամատակարարման համար:

Ծածկ

Ծածկը կպարունակի՝ ասֆալտի մակերեսի շերտ-5սմ, ասֆալտի կապակցող շերտ- 7սմ, բիտումով մշակված հիմքի շերտ-8սմ, հիմքի շերտ-27սմ և ենթահիմքի շերտ-30սմ: