Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

Տրանշ 5. Գյումրիի շրջանցիկ, Գյումրի-Բավրա

Տրանշ 5 - (Գյումրիի շրջանցիկ և Գյումրի-Բավրա հատված), ընդհանուր երկարությունը՝ շուրջ 60կմ

Նախագծման մրցույթն իրականացվել է Եվրոպական ներդրումային բանկի դրամաշնորհի միջոցներով, որի շրջանակներում 2015թ. դեկտեմբերին իտալական «Լոթթի Ինջեներիա և Էյ Այ Սի Պռոգետտի» ընկերության հետ կնքվել է պայմանագիր:

 

Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ հատվածներով.

Գյումրի շրջանցիկ ճանապարհահատված. նախագիծն իրականացված է երեք հատվածներով՝ ընդհանուր 23.181 կմ երկարությամբ:

Գյումրի-Բավրա ճանապարհահատված. նախագիծն իրականացված է չորս հատվածներով՝ ընդհանուր 37.234 կմ երկարությամբ:

Ծրագրի կառավարման խորհրդի կողմից որոշվել է Ծրագիր 5-ի («Գյումրի շրջանցիկ (23.18 կմ և Գյումրի-Բավրա (37.234 կմ) ճանապարհ»)  շրջանակում իրականացնել II տեխնիկական կարգի (100կմ/ժամ հաշվարկային արագությամբ) ընդհանուր 60կմ երկարությամբ նոր ճանապարհահատված:

Նախագիծն անցել է պարզ տեխնիկական փորձաքննություն և պետական համալիր փորձաքննություն, ներկայում գտնվում է հատուկ համալիր փորձաքննության փուլում:

Մեկնարկել է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի մշակման և օտարման գործընթացի նախապատրաստական փուլը, որի շրջանակներում սկսվել է ազդակիր համայնքներում հանրային իրազեկման գործընթացը, և նախատեսվում է սկսել համապատասխան դաշտային աշխատանքները (հողերի չափագրում, անշարժ գույքի գնահատում, սոցիալ-տնտեսական հետազոտում, մարդահամար և այլն):