Հայաստանի կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի համագործակցության շրջանակներում «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիրը» մեկնարկել է 2013 թվականին և իրականացվում է համաձայն հետևյալ երեք վարկային համաձայնագրերի՝

 • 2013թ. փետրվարի 11-ին կնքված թիվ 8229 AM համաձայնագիր՝ «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման» ծրագիր (ԿՆՃՑԲ ծրագիր)
 • 2015 թվականի օգոստոսի 26-ին կնքված թիվ 8523 AM համաձայնագիր՝ «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագիր (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ ծրագիր)
 • 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ին կնքված թիվ 8957 AM համաձայնագիր՝ «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագիր (ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ2 ծրագիր)

 

Ծրագրի ավարտման ամսաթիվն է 2022թ․ դեկտեմբերի 31-ը։

 

Ծրագիրը ներառում է երկու հիմնական բաղադրիչներ՝ կենսական նշանակության ճանապարների բարելավում և ծրագրի կառավարում և ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում։ ԿՆՃՑԲ և ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ ծրագրերի ծրագրային գործողություններն ավարտվել են։ ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ2 ծրագիրն ընթանում է գործողությունների նախանշված պլանին համապատասխան։

 

Բաղադրիչ 1Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավում

ԿՆՃՑԲ և ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ ծրագրերի շրջանակներում հիմնանորոգվել են 392,5կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհներ (2013-2017թթ․՝ ԿՆՃՑԲ ծրագիր – 211,41կմ և 2016-2020թթ․՝ ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ ծրագիր - 181․05կմ) ։

ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ2 ծրագրի շրջանակներում, 68,74կմ ընդհանուր երկարությամբ 12 ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների մեկնարկը տրվել է 2020թ․ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին։ 2021թ․ դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 12 ճանապարհներից արդեն իսկ հիմնանորոգվել և շահագործման են հանձնվել 10-ը (ընդհանուր 55,84կմ)։ Մեկ ճանապարհահատվածի (մոտ 4.4կմ) նորոգումն ավարտվել է, առաջիկայում կհանձնվի շահագործման, իսկ մյուս ճանապարհի հիմնանորոգումը փոխանցվել է և կիրականացվի ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվող ծրագրի շրջանակում։

 

Ծրագրի սույն բաղադրիչը ներառում է նաև՝

 • Ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական աուդիտ (ընթացքի մեջ)
 • Ճանապարհների «Սև կետերի» (վթարավտանգ տեղամասեր) բարելավում (ընթացքի մեջ)
 • Երթևեկության նշանների տեղադրում (ավարտված)
 • Երթևեկության հաշվիչների տեղադրում

 

Բաղադրիչ 2 Ծրագրի կառավարում և ինստիտուցիոնալ կարողությունների հզորացում

Սույն բաղադրիչով նախատեսված հետևյալ ծրագրային դրույթների մի մասը ավարտվել է, իսկ մյուս մասն ընթանում է նախանշված գործողությունների պլանի համաձայն։ Մասնավորապես՝

 • Ճանապարհային գույքի կառավարման համակարգ և տվյալների հավաքագրում (ավարտված)
 • Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի զարգացման պլանի մշակում (ընթացքի մեջ)
 • Վթարների տվյալների հավաքագրման ու կառավարման համակարգի ներդրում (ընթացքի մեջ)
 • Ճանապարհային անվտանգության մասով կրթելու և հանրության իրազեկման արշավ (ավարտված)
 • Սոցիալական մոնիտորինգի և գնահատման ուսումնասիրություն (ընթացքի մեջ)
 • Ճանապարհային ենթակառուցվածքներում բնական աղետների ռիսկերի գնահատում (ընթացքի մեջ)
 • Կատարողականի վրա հիմնված պայմանագրերի փորձնական կիրառում (ընթացքի մեջ)
 • Պրակտիկանտների պրակտիկայի կազմակերպում

ԿՆՃՑԲ, ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ և ԿՆՃՑԲԾ ԼՖ2 ծրագրերով իրականացված ճանապարհաշինական աշխատանքներ

«Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագիր

«Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի շրջանակներում (ֆինանսավորում՝ Համաշխարհային բանկ‚ ՀՀ կառավարություն) իրականացված ավտոճանապարհների վերականգնման աշխատանքներ (2019-2020 թթ.)