Բագրատաշենի սահմանային հսկողության անցակետի նոր կամրջի շինարարության ծրագիր

Փաստաթղթեր

ՀՀ կառավարության թիվ 1746-Ա որոշում. ՀՀ և Վրաստանի պետական սահմանների միջև գտնվող Սադախլո-Բագրատաշեն անցման կետի տարածքում՝ Դեբեդ գետի վրա‚ նոր կամրջի օտարման գոտու սահմաններում գտնվող ՀՀ սեփականություն հանդիսացող գույքի քանդման և ապամոնտաժման մասին

Բագրատաշենի սահմանային հսկողության անցակետի նոր կամրջի շինարարության ծրագիր. Տավուշի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ հանրության գերական շահ ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության 24 սեպտեմբերի 2020 թվականի N 1563-Ն որոշումը

Բագրատաշենի սահմանային հսկողության անցակետի տարածքում նոր կամրջի կառուցման շինարարության թույլտվություն

Բագրատաշենի սահմանային հսկողության անցակետի նոր կամրջի շինարարության ծրագրի ԿՎԾ՝ Կնեսապայմանների վերականգնման ծրագիր

Հյուսիսային միջանցքի արդիականացման ծրագրի շրջանակներում «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ին իրավասություն վերապահելու և ՀՀ կառավարության 2010թ. մարտի 11-ի N 446-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին որոշում