ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ

Ճանապարհների հիմնանորոգման աջակցություն

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ը ցուցաբերում է մասնագիտական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության պետական նշանակության ավտոճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման ծրագրերի իրականացման աշխատանքներին։

ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցներով 2020թ. ՀՀ 10 մարզերում նախատեսված է իրականացնել շուրջ 281.3կմ ընդհանուր երկարությամբ միջպետական‚ հանրապետական և տեղական նշանակության ճանապարհահատվածների և 4 տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքներ‚ որից 29.7կմ ճանապարհի և 1 տրանսպորտային օբյեկտի հիմնանորոգման աշխատանքներն ի սկզբանե նախատեսված են եղել 2019-2020թթ. համար (փոխանցիկ)‚ իսկ շուրջ 251,6կմ ճանապարհների հիմնանորոգումը նախատեսված է 2020թ. ծրագրի շրջանակներում։  

ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված միջոցներով 2020 թվականին նախատեսվում է իրականացնել նաև շուրջ 109.9կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների միջին նորոգման աշխատանքներ:  

2019 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով իրականացվել են շուրջ 150.4կմ ընդհանուր երկարությամբ (այդ թվում՝ 117.7կմ միջպետական, 14,8կմ հանրապետական և 17.9կմ տեղական նշանակության) ավտոճանապարհների հիմնանորոգման, 131,5կմ ընդհանուր երկարությամբ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգման և 2 տրանսպորտային օբյեկտների վերականգնման աշխատանքներ:   

2018 թվականին ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներով հիմնանորոգվել, նորոգվել և վերականգնվել են շուրջ 91.7կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածներ, որից՝ ա.միջպետական նշանակության ճանապարհահատվածներ- շուրջ 71կմ երկարությամբ, այդ թվում՝ շուրջ 31.4կմ-ը միջին նորոգում, բ.հանրապետական նշանակության ճանապարհահատվածներ- շուրջ 7.1կմ երկարությամբ, գ.տեղական նշանակության ճանապարհահատվածներ- շուրջ 13.6կմ երկարությամբ:

ՀՀ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներ

Ավարտված
Կառուցվող
Պլանավորված