Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

Տրանշ 4. Արտաշատ-Ագարակ

Տրանշ 4 - Բաղկացած է 3 ենթահատվածից՝ Արտաշատ-Սիսիան, Սիսիան-Քաջարան, Քաջարան-Ագարակ

 

 

Տրանշ 4, Արտաշատ-Սիսիան հատված (հեռանկարային ծրագիր)

  • Նախատեսվում է կառուցել 2-րդ տեխնիկական կարգի շուրջ 160կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված, այդ թվում՝ կամուրջներ և թունելներ:
  • Նախապատրաստվել է նախնական նախագիծ:

 

Տրանշ 4, Սիսիան-Քաջարան հատված

 

Տրանշ 4, Քաջարան-Ագարակ հատված

Քաջարան-Ագարակ հատվածի մի մասի (Ագարակ-Վարդանիձոր-Քաջարանի նախատեսվող թունելի մուտք) կառուցումը ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի միջոցներով:

  • Նախատեսվում է կառուցել շուրջ 32կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված (Ագարակ-Վարդանիձոր-Քաջարանի նախատեսվող թունելի մուտք):
  • Քաջարան-Ագարակ հատվածի մանրամասն նախագծման համար 2018 թվականին հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: 2019 թվականի փետրվարին մրցույթի արդյունքները ամփոփվել են: 2021 թվականին նախագծման աշխատանքները ավարտվել են:

Հայտարարվել է Ագարակից մինչև թունել մոտ 32կմ ճանապարհի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ։ Հայտերն այժմ գնահատման փուլում են։