Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

Տրանշ 4. Արտաշատ-Ագարակ

Տրանշ 4 - Բաղկացած է 3 ենթահատվածից՝ Արտաշատ- Սիսիան, Սիսիան-Քաջարան, Քաջարան-Ագարակ

 

 

 

Տրանշ 4 (Արտաշատ-Սիսիան հատված) (հեռանկարային ծրագիր)

  • Նախատեսվում է կառուցել II-րդ տեխնիկական կարգի շուրջ 175 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված, այդ թվում՝ 14 կմ ընդհանուր երկարությամբ կամուրջներ և 12.4 կմ ընդհանուր երկարությամբ թունելներ:
  • Նախապատրաստվել է նախնական նախագիծ:

 

Տրանշ 4 (Սիսիան-Քաջարան հատված) (հեռանկարային ծրագիր)

  • Նախատեսվում է կառուցել II-րդ տեխնիկական կարգի շուրջ 60 կմ ընդհանուր երկարությամբ նոր ճանապարհահատված, այդ թվում՝ 4.7 կմ ընդհանուր երկարությամբ կամուրջներ և 12.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ թունելներ (ամենաերկարը Բարգուշատի թունելն է՝ շուրջ 8.7 կմ):
  • Հաշվի առնելով, որ Սիսիան-Քաջարան հատվածը նախագծվել է նոր ծրագծով, որը գոյություն ունեցող ճանապարհի ծրագծից դուրս է, և ներկայում գործող ճանապարհը հանդիսանալու է այլընտրանքային ճանապարհ, հատվածի կառուցումը հնարավոր է իրականացնել պետություն-մասնավոր գործընկերություն հիմունքների վրա՝ կառուցումից հետո այն դարձնելով վճարովի: Նախապատրաստվել և ընդունվել է մանրամասն նախագիծ: Այժմ տարվում են բանակցություններ ծրագրի ֆինանսավորումն ապահովելու համար։

 

Տրանշ 4 (Քաջարան-Ագարակ հատված)

Հատվածի կառուցումը ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի միջոցներով:

  • Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 184700 000 ԱՄՆ դոլար, այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 150 000 000 ԱՄՆ դոլար և Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորում 34 700 000 ԱՄՆ դոլար:
  • Նախատեսվում է կառուցել շուրջ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատված (Ագարակ-Վարդանիձոր-Քաջարանի նախատեսվող թունելի մուտք):
  • Քաջարան-Ագարակ հատվածի մանրամասն նախագծման համար 2018 թվականին հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: 2019 թվականի փետրվարին մրցույթի արդյունքները ամփոփվել են: Ներկայում նախագծային աշխատանքներն ավարտական փուլում են։ 

 

Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր

Ավարտված
Կառուցվող
Պլանավորված