Բնապահպանական կառավարման պլաններ

2012թ. Հայաստանի Հանրապետությունը 45 միլիոն դոլարին համարժեք վարկ է վերցրել Համաշխարհային բանկից՝ իրականացնելու  Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիրը (ԿՆՃԲԾ)։ Ավելի ուշ կառավարությունը դիմել է Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման համար՝ 40 միլիոն դոլարին համարժեք գումարի չափով։ 2019թ. հունվարի 31-ին ՀՀ կառավարությունը երկրորդ անգամ է դիմել լրացուցիչ ֆինանսավորման համար 15 միլիոն դոլար չափով՝ Ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։

Ակնկալվում է, որ լրացուցիչ ֆինանսավորման շնորհիվ հնարավոր կդառնա վերականգնել ևս 60 կմ տեղական և երկրորդային կենսական նշանակության ճանապարհներ՝ այդպիսով ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը հասցնելով մոտ 450 կմ-ի (ընթացիկ երկու վարկերի և առաջարկվող լրացուցիչ ֆինանսավորման միջոցով)։

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթուղթը պատրաստված է Ծրագրի 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման համար, որը կից ներկայացվում է։

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթուղթ- 2019

 

Համաշխարհային բանկի «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի» լրացուցիչ ֆինանսավորման երրորդ տարվա 2018-2019թթ. ընթացքում  նախատեսվում է իրականացնել կենսական նշանակության 14 ճանապարհների վերականգնման աշխատանքներ:    
Կազմվել են վերականգնվող  ճանապարհների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը և բնապահպանական կառավարման պլանները:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ

 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Մ1-Ներքին Սասնաշեն-Մեծաձոր կմ 0+000-կմ 9+130 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Արարատի մարզի Հ12-Նորամարգ-Հովտաշեն-Մ2 կմ 0+000+կմ 4+160 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մ4-Սևան-Ախթամար կոմպլեքս-Մ4 կմ 0+000-կմ 4+737 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Լոռու մարզի Մ6-Եղեգնուտ-Դեբեդ կմ 0+000- կմ 7+183 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաջուր կմ 0+000- կմ 4+370 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Սյունիքի մարզի Մ2-Նորավան կմ 0+000- կմ 4+344 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Սյունիքի մարզի Հ46-Խոտ կմ 0+000- կմ1+963 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Շիրակի մարզի Շիրակ-Կամո կմ 0+000- կմ 4+627 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Տ-9-21-Վարդահովիտ կմ 0+660- կմ 6+800 հատվածի վերականգնում

 Տրանշ-4. Սիսիան-Քաջարան հատված. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն և բնապահպանական կառավարման պլան 

 1.1 ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ-Վերին Արտաշատ-Նորաշեն կմ 0+000-կմ 0+949 հատվածի վերականգնում

1.2 ՀՀ Արարատի մարզի Տ-2-30 – Նորաշեն – Դվին - Հ9 կմ 0+000-կմ 1+940 հատվածի վերականգնում

1.3 ՀՀ Արարատի մարզի Տ-2-33 – Դեղձուտ կմ 0+000-կմ 1+360 հատվածի վերականգնում

1.4 ՀՀ Արարատի մարզի Տ-2-30 - Վերին Արտաշատ – Հնաբերդ – Գետազատ կմ 0+000-կմ 2+325 հատվածի վերականգնում

1.5 ՀՀ Արարատի մարզի Տ-2-38 – Այգեզարդ ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 1+910 հատվածի վերականգնում

1.6 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին – Ցամաքասար - Նոր Արթիկ - Հ75 ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 10+870 հատվածի վերականգնում

1.7 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մ5 – Սարդարապատ – Նոր Արմավիր - Տ-3-52 ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 6+147 հատվածի վերականգնում

1.8 ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշին - Հ17 ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 3+150 հատվածի վերականգնում

1.9 ՀՀ Լոռու մարզի Մ7 - Մեծ Պարնի – Ծաղկաբեր ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 6+240 հատվածի վերականգնում

1.10 ՀՀ Շիրակի մարզի Մ1 – Հայրենյաց – Տուֆաշեն -Հ83 ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 8+872, կմ 0+000-կմ 1+580 հատվածի վերականգնում

1.11 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Տ-9-21 – Հորբատեղ ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 6+475 հատվածի վերականգնում

1.12 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մ2 – Գետափ ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+100 հատվածի վերականգնում

1.13 ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտ - Նժդեհ – Ցղունի ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 5+180 հատվածի վերականգնում

1.14 ՀՀ Տավուշի մարզի Մ4 – Գետահովիտ ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 1+404.71 հատվածի վերականգնում

 1.15: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մ-11- Ախպրաձոր ավտոճանապարհի ԿՄ 0+000+ ԿՄ 14+480 հատվածի վերականգնում 


Նախնական Բնապահպանական Ուսումնասիրություն․ Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի վերականգման և բարելավման ծրագիր: (ENG)

  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻԱՐԵՎՇԱՏ-ԱԲՈՎՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 1+543ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻԲԵՐԴ-ԱՅԳԵՁՈՐ-ՉԻՆԱՐԻ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 4+540ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻՀ8-Տ-2-16-ՀՈՎՏԱՇԵՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 2+383ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻՄ-1-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ԶՈՎԱՍԱՐ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ11+410 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁԱՐԻ ՄԱՐԶԻՄ-2-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 11+791.50ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻՄ6-ԱՐՃԻՍ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-3+670 ԿՄ ՀԱՏՎԱԾԻՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻՀ-36-ՄՈՎՍԵՍ-ՉՈՐԱԹԱՆ-ՆՈՐԱՇԵՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 5+587 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻՏ-2-20-ԴԻՏԱԿ—ՋՐԱՇԵՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 2+116ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻՄ-2-ՎԱՂԱՏԻՆ-ՇԵՆԱԹԱՂ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 14+160ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻՀ-32-ՄՈՎՍԵՍ-ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ-ՀՈՎՈՒՆԻ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ0+000-ԿՄ 6+000 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ 

 

ԿՆՃ բարելավման ծրագիր։ Բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման պլան «Սեւ կետեր» ճանապարհահատվածների բարելավման աշխատանքների համար

ԿՆՃ բարելավման ծրագիր։ Բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման պլան «Սեւ կետեր» ճանապարհահատվածների բարելավման աշխատանքների համար։ Մ-4-Երեւան-Սեւան-Իջեւան, կմ 68+000-կմ 75+000 հատվածի վերականգնում

ԿՆՃ բարելավման ծրագիր։ Բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման պլան «Սեւ կետեր» ճանապարհահատվածների բարելավման աշխատանքների համար։ Մ-6-Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման, կմ 4+500-կմ 6+000 հատվածի վերականգնում

ԿՆՃ բարելավման ծրագիր։ Բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման պլան «Սեւ կետեր» ճանապարհահատվածների բարելավման աշխատանքների համար։ Հ-29, Սեւան-Ծաղկունք-Զովաբեր, կմ 11+000-կմ 12+000  հատվածի վերականգնում

ԿՆՃ բարելավման ծրագիր։ Բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման պլան «Սեւ կետեր» ճանապարհահատվածների բարելավման աշխատանքների համար։ Հ-15, Մ5-Արմավիր-Արգավանդ-Մարգարա, կմ 1+000-կմ 10+000 հատվածի վերականգնում

ԿՆՃ բարելավման ծրագիր։ Բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման պլան «Սեւ կետեր» ճանապարհահատվածների բարելավման աշխատանքների համար։ Հ-17, Մ-5-Արմավիր-Մ-9, կմ 0+000-կմ 10+000 հատվածի վերականգնում

ԿՆՃ բարելավման ծրագիր։ Բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման պլան «Սեւ կետեր» ճանապարհահատվածների բարելավման աշխատանքների համար։ Հ-32, Մ-1-Գյումրի-Կապս-Ամասիա-Մ-1, կմ 1+000-կմ 10+000 հատվածի վերականգնում

ԿՆՃ բարելավման ծրագիր։ Բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման պլան «Սեւ կետեր» ճանապարհահատվածների բարելավման աշխատանքների համար։ Հ-21, Հ-75 Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ, կմ 0+000-կմ 10+000 հատվածի վերականգնում

ԿՆՃ բարելավման ծրագիր։ Բնապահպանական եւ սոցիալական կառավարման պլան «Սեւ կետեր» ճանապարհահատվածների բարելավման աշխատանքների համար։ Հ-75, Մ-9-Իսահակյան-Գյումրի-Մ-7, կմ 0+000-կմ 15+000 10+000 հատվածի վերականգնում