Բնապահպանական կառավարման պլաններ

2012թ. Հայաստանի Հանրապետությունը 45 միլիոն դոլարին համարժեք վարկ է վերցրել Համաշխարհային բանկից՝ իրականացնելու  Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիրը (ԿՆՃԲԾ)։ Ավելի ուշ կառավարությունը դիմել է Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման համար՝ 40 միլիոն դոլարին համարժեք գումարի չափով։ 2019թ. հունվարի 31-ին ՀՀ կառավարությունը երկրորդ անգամ է դիմել լրացուցիչ ֆինանսավորման համար 15 միլիոն դոլար չափով՝ Ծրագրի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով։

Ակնկալվում է, որ լրացուցիչ ֆինանսավորման շնորհիվ հնարավոր կդառնա վերականգնել ևս 60 կմ տեղական և երկրորդային կենսական նշանակության ճանապարհներ՝ այդպիսով ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների ընդհանուր երկարությունը հասցնելով մոտ 450 կմ-ի (ընթացիկ երկու վարկերի և առաջարկվող լրացուցիչ ֆինանսավորման միջոցով)։

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթուղթը պատրաստված է Ծրագրի 2-րդ լրացուցիչ ֆինանսավորման համար, որը կից ներկայացվում է։

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակային փաստաթուղթ- 2019

 

Համաշխարհային բանկի «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի» լրացուցիչ ֆինանսավորման երրորդ տարվա 2018-2019թթ. ընթացքում  նախատեսվում է իրականացնել կենսական նշանակության 14 ճանապարհների վերականգնման աշխատանքներ:    
Կազմվել են վերականգնվող  ճանապարհների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը և բնապահպանական կառավարման պլանները:

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐ

 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Մ1-Ներքին Սասնաշեն-Մեծաձոր կմ 0+000-կմ 9+130 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Արարատի մարզի Հ12-Նորամարգ-Հովտաշեն-Մ2 կմ 0+000+կմ 4+160 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մ4-Սևան-Ախթամար կոմպլեքս-Մ4 կմ 0+000-կմ 4+737 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Լոռու մարզի Մ6-Եղեգնուտ-Դեբեդ կմ 0+000- կմ 7+183 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաջուր կմ 0+000- կմ 4+370 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Սյունիքի մարզի Մ2-Նորավան կմ 0+000- կմ 4+344 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Սյունիքի մարզի Հ46-Խոտ կմ 0+000- կմ1+963 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Շիրակի մարզի Շիրակ-Կամո կմ 0+000- կմ 4+627 հատվածի վերականգնում

 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Տ-9-21-Վարդահովիտ կմ 0+660- կմ 6+800 հատվածի վերականգնում

 Տրանշ-4. Սիսիան-Քաջարան հատված. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն և բնապահպանական կառավարման պլան 

 1.1 ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ-Վերին Արտաշատ-Նորաշեն կմ 0+000-կմ 0+949 հատվածի վերականգնում

1.2 ՀՀ Արարատի մարզի Տ-2-30 – Նորաշեն – Դվին - Հ9 կմ 0+000-կմ 1+940 հատվածի վերականգնում

1.3 ՀՀ Արարատի մարզի Տ-2-33 – Դեղձուտ կմ 0+000-կմ 1+360 հատվածի վերականգնում

1.4 ՀՀ Արարատի մարզի Տ-2-30 - Վերին Արտաշատ – Հնաբերդ – Գետազատ կմ 0+000-կմ 2+325 հատվածի վերականգնում

1.5 ՀՀ Արարատի մարզի Տ-2-38 – Այգեզարդ ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 1+910 հատվածի վերականգնում

1.6 ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին – Ցամաքասար - Նոր Արթիկ - Հ75 ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 10+870 հատվածի վերականգնում

1.7 ՀՀ Արմավիրի մարզի Մ5 – Սարդարապատ – Նոր Արմավիր - Տ-3-52 ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 6+147 հատվածի վերականգնում

1.8 ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշին - Հ17 ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 3+150 հատվածի վերականգնում

1.9 ՀՀ Լոռու մարզի Մ7 - Մեծ Պարնի – Ծաղկաբեր ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 6+240 հատվածի վերականգնում

1.10 ՀՀ Շիրակի մարզի Մ1 – Հայրենյաց – Տուֆաշեն -Հ83 ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 8+872, կմ 0+000-կմ 1+580 հատվածի վերականգնում

1.11 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Տ-9-21 – Հորբատեղ ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 6+475 հատվածի վերականգնում

1.12 ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մ2 – Գետափ ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+100 հատվածի վերականգնում

1.13 ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտ - Նժդեհ – Ցղունի ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 5+180 հատվածի վերականգնում

1.14 ՀՀ Տավուշի մարզի Մ4 – Գետահովիտ ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 1+404.71 հատվածի վերականգնում

 1.15: ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մ-11- Ախպրաձոր ավտոճանապարհի ԿՄ 0+000+ ԿՄ 14+480 հատվածի վերականգնում 


Նախնական Բնապահպանական Ուսումնասիրություն․ Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհի վերականգման և բարելավման ծրագիր: (ENG)

  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻԱՐԵՎՇԱՏ-ԱԲՈՎՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 1+543ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻԲԵՐԴ-ԱՅԳԵՁՈՐ-ՉԻՆԱՐԻ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 4+540ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻՀ8-Տ-2-16-ՀՈՎՏԱՇԵՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 2+383ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻՄ-1-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ-ԶՈՎԱՍԱՐ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ11+410 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՎԱՅՈՑ ՁԱՐԻ ՄԱՐԶԻՄ-2-ԿԱՐՄՐԱՇԵՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 11+791.50ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻՄ6-ԱՐՃԻՍ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-3+670 ԿՄ ՀԱՏՎԱԾԻՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻՀ-36-ՄՈՎՍԵՍ-ՉՈՐԱԹԱՆ-ՆՈՐԱՇԵՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 5+587 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻՏ-2-20-ԴԻՏԱԿ—ՋՐԱՇԵՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 2+116ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻՄ-2-ՎԱՂԱՏԻՆ-ՇԵՆԱԹԱՂ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ 0+000-ԿՄ 14+160ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻՀ-32-ՄՈՎՍԵՍ-ՎԱՀՐԱՄԱԲԵՐԴ-ՀՈՎՈՒՆԻ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿՄ0+000-ԿՄ 6+000 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ