Մրցույթներ

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ (ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 04-09-2018 11:00
Վերջնաժամկետ: 21-09-2018 18:10

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ)

 

Երկիրը՝

Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագիրը՝

 

ՎարկNo

Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորում (ԿՆՃԲԾ-ԼՖ)

 

8523-AM

Առաջադրանքի անվանումը՝ ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 3-րդ տարվա ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն

Հղում No.: կետ #4, ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 3-րդ տարվա ճաապարհների տեխնիկական հսկողություն

 

          Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է լրացուցիչ վարկ 40 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարի չափով՝ Կենսական նշանակության ճանապարհների բարելավման ծրագրի (ԿՆՃԲԾ) Լրացուցիչ ֆինանսավորման նպատակով, և նախատեսում է այդ գումարից վճարումներ կատարել «ԿՆՃԲԾ-ԼՖ 3-րդ տարվա ճանապարհների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն» խորհրդատվական ծառայությունների համար: Ծառայությունները ներառում են շուրջ 72,41 կմ ճանապարհների վերականգնման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն: Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը նախատեսվում է սկսել 2018թ. դեկտեմբերին և ավարտին հասցնել 2020թ. դեկտեմբերին (ներառյալ մեկ տարի՝ թերությունների վերացման ժամանակաշրջանը):

            ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը նշված Ծառայություններն իրականացնելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (Խորհրդատուներ) ներկայացնելու հետաքրքրության հայտեր: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն տեղեկություններ՝ նշելով, որ որակավորված են և ունեն համապատասխան փորձառություն ծառայություններն իրականացնելու համար (բրոշյուրներ, իրականացված նմանատիպ առաջադրանքների նկարագրություն, նման պայմաններում աշխատելու փորձ, անձնակազմում համապատասխան հմտություններ ունեցող անձանց առկայություն և այլն):  Որակավորումները հզորացնելու նպատակով խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպության հետ` ներկայանալով որպես համատեղ ձեռնարկություն կամ կնքել ենթակապալի պայմանագիր: Կարճաժամկետ ցանկի չափորոշիչներն են`

 • Ճանապարհային ծրագրերում խորհրդատուի ընդհանուր փորձը (վերջին 10 տարիների ընթացքում ՄՖԿ-ի կողմից ֆինանսավորվող ճանապարհային ծրագրերի մասնակցությունը),
 • Ճանապարհաշինության/վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման խորհրդատուի նմանատիպ փորձը (պայմանագրերի քանակը վերջին 5 տարիների ընթացքում):

Հետաքրքրված խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է  «Համաշխարհային բանկի վարկառուների կողմից ՎԶՄԲ վարկերի և ՄԶԸ վարկերի և դրամաշնորհների միջոցներով խորհրդատուների ընտրություն և աշխատանք» ուղեցույցի 1.9 կետին («Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույց» 2011թ. հունվարին հրապարակված, վերանայված 2014թ. հուլիսին), որտեղ սահմանված է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը հետաքրքրությունների բախման վերաբերյալ: Խորհրդատուն կընտրվի «Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույցում» սահմանված  «Որակի և արժեքի վրա հիմնված ընտրության» (QCBS) մեթոդի համաձայն:

Հետաքրքրված խորհրդատուները կարող են հավելյալ տեղեկություններ ստանալ աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից մինչև 17:00 (տեղական ժամանակ) ընկած ժամանակահատվածում:  Հետաքրքրության հայտերի ներկայացման հրավերը պետք է ներկայացնել գրավոր, անգլերեն, առձեռն (կամ սուրհանդակային ծառայության միջոցով) կամ էլեկտրոնային փոստով Adobe PDF ֆորմատով ոչ ուշ քան 2018թ. սեպտեմբերի 21-ը, ժամը 18.00 (տեղական ժամանակով (Երևան)) ստորև նշված հասցեով.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար պ-րն Վազգեն Պետրոսյանին

ՀՀ, Երևան, 4 Տիգրան Մեծ փողոց, 7-րդ հարկ

Հեռ: (374-12) 20 10 10

Էլ.հասցե: vazgen.petrosyan@tpio.am, hasmik.ordukhanyan@tpio.am  

 

2018թ․ապրիլի 23 Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն Ծրագիր՝ Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Տրանշ 4 Առաջադրանքի անվանում՝ Ագարակից մինչև թունելի ելքի մոտ 32 կմ ճանապարհի համար մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 23-04-2018 15:00
Վերջնաժամկետ: 14-05-2018 18:00

ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

 

2018թապրիլի 23

Երկիր՝ Հայաստանի Հանրապետություն

Ծրագիր՝ Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիր- Տրանշ 4

Առաջադրանքի անվանում՝ Ագարակից մինչև թունելի ելքի մոտ 32 կմ ճանապարհի համար մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նախապատրաստում և Հեղինակային հսկողության իրականացում, ինչպես նաև Թունելի մուտքից մինչև Քաջարան մոտ 7 կմ ճանապարհի և 6 կմ թունելի և իջատեղերի ճանապարհների մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նախապատրաստում (Տրանշ 4)

Պայմանագիր թիվ` Т4-CS-01

 1. Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր)՝ Հայաստանի Հանրապետությունը վարկ է ստացել Եվրասիական զարգացման բանկից (ԵԱԶԲ) որպես Ծրագրի ֆինանսավորում, և մտադիր է այդ գումարից վճարումներ կատարել Ագարակից մինչև թունելի ելքի մոտ 32 կմ ճանապարհի մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նախապատրաստման և Հեղինակային հսկողության իրականացման, ինչպես նաև թունելի մուտքից մինչև Քաջարան մոտ 7 կմ ճանապարհի և 6 կմ թունելի և իջատեղերի ճանապարհների մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նախապատրաստման (Տրանշ 4) պայմանագրի համար:
 2. Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագիրը խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագիր է (այսուհետ՝ ՀՀՃՄՆԾ), որի նպատակն է՝ 556 կմ ընդհանուր երկարությամբ Մեղրի-Երևան-Բավրա ավտոճանապարհի միջոցով երկրի հարավը կապել հյուսիսի հետ՝ կրճատելով այդ ճանապարհը 85 կմ-ով և հասցնելով մինչև 470կմ։
 3. Խորհրդատվական ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայությունները) ներառում են․

- Քաջարան-Ագարակ (Իրանի սահման) 45 կմ ճանապարհահատվածի կառուցման մանրամասն նախագծի պատրաստում, Տրանշ 4 (Լոտ 1 և Լոտ 2),

-  32կմ ճանապարհահատվածի մրցութային փաստաթղթերի տեխնիկական մասի պատրաստում (Լոտ 1),

-  Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախագծային լուծումների ճշգրտության և համապատասխանության հեղինակային հսկողություն։

Հաղթող Խորհրդատուի հետ կկնքվի 2 պայմանագիր, մասնավորապես՝

Մանրամասն նախագծի պատրաստման Պայմանագիր (Միանվագ գումարով պայմանագիր)․

Ագարակից մինչև թունելի ելքի մոտ 32 կմ ճանապարհի համար մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նախապատրաստում,  Թունելի մուտքից մինչև Քաջարան մոտ 7կմ ճանապարհի և 6կմ թունելի և իջատեղերի ճանապարհների մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նախապատրաստում (Տրանշ 4), (15 ամիս),

Հեղինակային հսկողության պայմանագիր (Ժամանակի վրա հիմնված պայմանագիր)․

Ագարակից մինչև թունելի ելքը մոտ 32 կմ ճանապարհի հեղինակային հսկողության իրականացում։

Ծրագրի ներքո կնքվող պայմանագրերը կհամաֆինանսավորվեն Եվրասիական զարգացման բանկի Կայունացման և Զարգացման Եվրասիական Հիմնադրամի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Գնումների ամբողջ գործընթացը կղեկավարվի  Համաշխարհային բանկի կողմից սահմանված կանոնակարգերին և գործընթացներին համապատասխան։

 1. Պատվիրատուն, ի դեմս ծրագիրն իրականացնող «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ը, որը գործում է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության անունից (ՏԿՏՏՆ), որպես Տրանշ 4-ի իրականացնող մարմին, սույնով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (Խորհրդատուներին) արտահայտելու իրենց հետաքրքվածությունը հետևյալ ծառայությունների մատուցման համար՝ Ագարակից մինչև թունելի ելքի մոտ 32 կմ ճանապարհի մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի պատրաստում և Հեղինակային հսկողության իրականացում, ինչպես նաև թունելի մուտքից մինչև Քաջարան մոտ 7 կմ ճանապարհի և 6 կմ թունելի և իջատեղերի ճանապարհների մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նախապարտաստում (Տրանշ 4)։ Բոլոր խորհրդատվական կազմակերպությունները՝ ներառյալ համատեղ ձեռնարկությունները, պետք է օրենքով սահմանված կարգով գրանցված լինեն ՀՀՀ-ի ներկայացման վերջին ամսաթվից առնվազն տասը (10) տարվա ընթացքում։

Խորհրդատվական կազմակերպությունները՝ ներառյալ համատեղ ձեռնարկությունները, հետաքրքրության հայտերի դիմումի հետ մեկտեղ պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը․

- Խորհրդատվական կազմակերպության գրանցման վկայականը,

- Կազմակերպության գործունեության նկարագիրը։

Խորհրդատվական կազմակերպությունները պետք է ներկայացնեն նախկինում նմանատիպ առաջադրանքներ/պայմանագրեր իրականացնելու վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ համառոտ նկարագրելով յուրաքանչյուր առաջադրանքն/պայմանագիր, ֆինանսավորման աղբյուրը (աղբյուրները), պայմանագրի արժեքը և պատվիրատուի մասին տեղեկատվություն։ Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշները հետևյալն են՝

 1. a) Ընդհանուր փորձառություն – Խորհրդատուի մասնակցությունը ճանապարհների շինարարության/ հիմնանորոգման ծրագրերում (վերջին 10 տարվա ընթացքում Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորված ճանապարհաշինարարական ծրագրերում մասնակցություն),
 2. b) Ծրագրի հետ առնչվող փորձառություն- ճանապարհների և թունելների կառուցման/ վերանորոգման մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերի պատրաստում և Հեղինակային հսկողության իրականացում (վերջին 5 տարիների ընթացքում նմանատիպ պայմանագրերի քանակը),
 3. c) Կազմակերպության անձնակազմի և կարողությունների ընդհանուր գնահատում (առկա մշտական աշխատակազմ, ընթացիկ ծրագրերի նկարագիր)։
 4. Հետաքրքրված Խորհրդատուները պետք է ուշադրություն դարձնեն Խորհրդատուի ընտրության Ուղեցույցի 1․9 կետին, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ։
 5. Որակավորումները հզորացնելու նպատակով Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ՝ համատեղ ձեռնարկության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով։ Մասնակից կազմակերպությունների, թե մայր, թե դուստր, փորձառության և որակավորման այլ կառուցվածքային մասը չի դիտարկվի գնահատման համար։ Դա նշանակում է, որ ենթակապալի պայմանագրով գործող խորհրդատվական կազմակերպության որակավորումը և փորձառությունը չի գնահատվի կարճ ցուցակում ընդգրկվելու համար։
 6. Խորհրդատվական կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերը պետք է լինեն անգլերեն կամ ռուսերեն լեզվով։

 

Խորհրդատուն կընտրվի համաձայն Խորհրդատուների ընտրության ուղեցույցով սահմանված Որակի և արժեքի վրա հիմնված ընտրության (QCBS)  ընթացակարգի  (Գլուխ 2,  Ուղեցույցեր «ՎԶՄԲ վարկի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում Համաշխարհային Բանկի Վարկառուների կողմից հունվար 2011թ, վերանայված հուլիս 2014թ)։

 1. Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեով, ժամը 10:00-ից -17:00:

Հայտերը պետք է ներկայացվեն երկու տպագիր օրինակով ստորև նշված հասցեով կամ էլ․ փոստի միջոցով Adobe PDF ձևաչափով մինչև 2018թ. մայիսի 14-ը ժամը՝ 18։00 (տեղական ժամանակով): Եթե փաստաթղթերը ներկայացվում են առձեռն, ապա պետք է ներկայացնել փակ ծրարով և վերնագրել «Ագարակից մինչև թունելի ելքի մոտ 32 կմ ճանապարհի համար մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նախապատրաստում և Հեղինակային հսկողության իրականացում, ինչպես նաև Թունելի մուտքից մինչև Քաջարան մոտ 7 կմ ճանապարհի և 6 կմ թունելի և իջատեղերի ճանապարհների մանրամասն նախագծի, Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի նախապատրաստում (Տրանշ 4) Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման հետաքրքրվածության հայտերի ներկայացման հրավեր»:

«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն»ՊՈԱԿ

ՀՀ, Երևան, Տիգրան Մեծ 4, 7-րդ հարկ

Հեռ/Ֆաքս: (374-12) 20 10 10

Գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վարդան Կարապետյան

Էլ.հասցե: vardan.karapetyan@tpio.am ; hasmik.ordukhanyan@tpio.am

-

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 02-02-2018
Վերջնաժամկետ: 03-03-2018 15:00

-

-

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 02-02-2018
Վերջնաժամկետ: 03-03-2018

-

Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարում եւ տեղադրում, այդ թվում` վերապատրաստում

Կատեգորիա:
Հրապարակված է: 12-01-2018 11:00
Վերջնաժամկետ: 26-02-2018 11:00

ՀԱՅՏԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ


Հայաստանի Հանրապետություն
Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր լրացուցիչ ֆինանսավորում
Վարկի No. 8523-AM
Պայմանագրի անվանումը՝ Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարում եւ տեղադրում, այդ թվում` վերապատրաստում 
Հղում No. (ըստ Գնումների պլանի)` 1

 1. Հայաստանի Հանրապետությունը Համաշխարհային բանկից ստացել է վարկային միջոցներ Կենսական Նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծախսերը ֆինանսավորելու նպատակով, և մտադիր է այդ գումարից կատարել Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարման եւ տեղադրման, այդ թվում` վերապատրաստման աշխատանքների ձեռքբերում: Այս պայմանագիրը իրականացվելու է Համաշխարհային բանկի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համատեղ ֆինանսավորմամբ: Մրցութային գործընթացն իրականացվելու է ՀԲ–ի կողմից սահմանված կանոնների և ընթացակարգերի պահանջների համաձայն:
 2. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ-ը հրավիրում է ներկայացնելու փակ հայտեր՝ իրավասու և որակավորման չափանիշներին համապատասխանող հայտատուների կողմից Ճանապարհային պրոֆայլերների մատակարարման եւ տեղադրման, այդ թվում` վերապատրաստման աշխատանքների ձեռքբերումն իրականացնելու համար:
 3. Մրցույթը կիրականցվի Համաշխարհային Բանկի կողմից ընդունված և 2011թ. հունվարին հրապարակված <<Ուղեցույցներ: ՄԶՎԲ վարկերի և ՄԶԸ փոխառությունների և դրամաշնորհների շրջանակներում վարկառուների կողմից ապրանքների, աշխատանքների և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների գնումներ>> ուղեցույցներով (Գնումների ուղեցույց) սահմանված գործընթացների կազմակերպմամբ ՝ Միջազգային Մրցակցային Մրցույթի եղանակով: Մրցույթը բաց է Գնումների ուղեցույցում սահմանված բոլոր իրավասու հայտատուների համար: Ի լրումն, խնդրում ենք անդրադառնալ 1.6 և 1.7 կետերով սահմանված շահերի բախման վերաբերյալ Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությանը:
 4. Հետաքրքրված իրավասու հայտատուները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ ձեռք բերել ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ-ից, vardan.karapetyan@tpio.am; hasmik.ordukhanyan@tpio.am, mari.movsisyan@tpio.am:
  Ի լրացումն հայտնում ենք, որ մրցութային փաստաթղթղերը ներբեռնվել են նաև www.gnumner.am կայքում, մասնակիցները կարող են բեռնել նաև կայքից, սակայն պատվիրատուն պատասխանատվություն չի կրում մրցութային փաստաթղթղերի լիարժեք բեռնման համար:
  5. Հետաքրքրված իրավասու հայտատուների կողմից ամբողջական մրցութային փաթեթը անգլերեն լեզվով կարելի է ձեռքբերել ստորև նշված հասցեով գրավոր դիմում ներկայացնելու և 50,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք 105 ԱՄՆ դոլար) գումար վճարելու պարագայում: Նշված գումարի վճարման եղանակն է՝ բանկային փոխանցումը հետևյալ հաշիվներին.
  Շահառու. ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության
  «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ
  ՀՀ դրամի համար. Հաշիվ #900000908096
  ԱՄՆ դոլարի համար. Հաշիվ #900000908104
  ՀՀ Կենտրոնական բանկ
  Մրցութային փաստաթղթերը կառաքվեն փոստով ՝ Երևանից դուրս առաքելու համար, և առաքիչի միջոցով Երևան քաղաքի տարածքում: Երևանից դուրս առաքելու դեպքում առաքման համար կգանձվի լրացուցիչ 120,000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք 250 ԱՄՆդոլար):
  6.Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև նշված հասցեով մինչև 2018թ. փետրվարի 26-ը, Ժամը 11:00: Չի թույլատրվում ուղարկել հայտերը էլեկտրոնային փոստով: Ուշացված հայտերը կմերժվեն: Հայտեր կբացվեն 2018թ. փետրվարի 26-ը, Ժամը 11:05 (Երևանի ժամանակով) մասնակցելու ցանկություն ունեցող հայտատուների ներկայացուցիչների ներկայությամբ՝ ստորև նշված հասցեով:
  7. Հայտը պետք է ուղեկցվի Մրցույթին մասնակցելու երաշխիքով ՝ 2000 (երկու հազար) ԱՄՆ դոլար:
  8. Վերևում նշված հասցեն է՝
  «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ
  պրն. Վ.Կարապետյանին, «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպությունե ՊՈԱԿ-ի գլխավոր տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն 
  ՀՀ, Երևան 0010, Տիգրան Մեծի 4, 7-րդ հարկ 
  Հեռ.՝ +374 12 20-10-09
  Էլ. Փոստի հասցե` vardan.karapetyan@tpio.am; hasmik.ordukhanyan@tpio.am; mari.movsisyan@tpio.am:

 

Վերջին նորությունները

Գեղարքունիքի մարզի երկու հատվածներում ավարտվել են ճանապարհաշինական աշխատանքները

08-12-2021

Շինարարական աշխատանքները Շողակաթի հատվածում իրականացրել են «Արտաշես և Տաթևիկ», Ծափաթաղի հատվածում՝ «ՎՄՎ-Քամփնի» ընկերությունները։

Կարդալ ավելին

Հայտարարվել է Հյուսիս-հարավի Տրանշ-2-ի՝ Ագարակ համայնքի մոտ շուրջ 8 կմ հատվածի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ

03-12-2021

Աշխատանքները պետք է իրականացվեն մանրամասն նախագծին և տեխնիկական մասնագրերի պահանջներին համապատասխան, որոնք հանդիսանում են պատվիրատուի կողմից տրամադրվող մրցութային փաթեթի անբաժան մաս:

Կարդալ ավելին

Ինչպես են ճանապարհները մշակվում ձմռանը

03-12-2021

Ձյան տեղումների ժամանակ ճանապարհները մաքրվում են, երբ ծածկի արտաքին շերտը 3-4 սմ-ից ավելի է։ Մաքրմանը հաջորդում են աղով և ավազով մշակման աշխատանքները։ Երկարատև ձյան տեղումների ժամանակ գործընթացը կատարվում է պարբերաբար։

Կարդալ ավելին