Հայտարարվել է 3 ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման ձեռքբերման մրցույթ