Հետևում են ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային պահպանման աշխատանքներին