Սպասարկող կազմակերպությունները նախապատրաստվում են ձմռանը