Կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնումը նպաստում է համայնքների սոցիալական զարգացմանը