Իրականացվում է ավտոմոբիլային ճանապարհների գույքագրում