Հայտարարվել է մի շարք օբյեկտների նորոգման նախագծերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ