Ավարտվել է Տավուշի մարզի Արճիս համայնքի ճանապարհի վերականգնումը