Արարատի մարզում վերականգնվում է 10 կմ կենսական նշանակության ճանապարհ