Ուսումնասիրվել է երաշխիքային ժամկետում գտնվող ճանապարհահատվածը