Հայտարարվում է անհատ խորհրդատուի ընտրության մրցույթ