Արձանագրվել է տնկված ծառերի բարձր կպչողունակություն