Հայտարարվել է տեխհսկողության ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ

09-03-2022