Եղանակի բարելավմանը զուգընթաց Տրանշ-3-ում լայն թափով սկսվում են շինաշխատանքները