Ավարտական փուլում է Հ-2, /Հ-1/ Աբովյան- Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) 1.4կմ ճանապարհի հիմնանորոգումը