Հայտարարվել է Մ-2-ի Ոսկետափի տրանսպորտային հանգույցում առկա ուղեանցի տեխնիկական վիճակի հետազննման նախագծերի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ