Հայտարարվել է Մ-3 և Մ-5 ճանապարհների 2 հատվածի հիմնանորոգման մրցույթ