Քննարկվել են ճանապարհային ենթակառուցվածքի զարգացմանն ուղղված թեմաներ