Քննարկվել է ճանապարհների սպասարկման առցանց մոնիթորինգի ծրագիրը