Քննարկվել են ճանապարհաշինության ընթացքում հաղորդակցուղիների հետ կապված հարցեր