Հայտարարվել է Զարինջա-Ձիթհանքով ճանապարհի 4.3կմ հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման հրավեր