Հայտարարվել է Տ-4-13, /Հ-39/ (Գավառ) – Գանձակ – Սարուխան – Գեղարքունիք ճանապարհի կմ0+000-կմ12+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթ