Տավուշի մարզի 2 ճանապարհ հանվել է թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետից