Հայտարարվել է 8 ճանապարհների հիմնանորոգման մրցույթ