Մեկնարկում է ճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման շրջանը