Հայտարարվել է 2 ճանապարհահատվածի նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ